Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/129717
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Jagminas, Lukas
Title: Vartotojų lojalumo „Tele2” prekės ženklui vertinimas
Other Title: Assessment of consumer loyalty to the Tele2 brand
Extent: 49 p.
Date: 9-Jun-2021
Keywords: Vartotojų lojalumas;Prekės ženklas;Mobilus ryšys;Paslauga;Prekė;Consumer loyalty;Brand;Mobile connection;Service;Product
Abstract: Baigiamojo darbo tyrime nagrinėjamos problemos - kaip Tele2 vartotojai vertina kompanijos prekės ženklą lyginant su kitais mobiliojo ryšio operatorių prekės ženklais, kokie veiksniai lemia Tele2 vartotojų lojalumą, koks yra Tele2 vartotojų lojalumo laipsnis, kokie rizikos veiksniai gali sumažinti Tele2 vartotojų lojalumą? Baigiamojo darbo tyrimo objektas – Tele2 vartotojų lojalumas. Šio bakalauro darbo tikslas – įvertinti vartotojų lojalumą Tele2 prekės ženklui. Teorinėje dalyje analizuojamas vartotojų lojalumas, jį lemiantys veiksniai ir nauda įmonės prekės ženklui. Empirinėje dalyje pristatomas tyrimo aktualumas, metodologija, atliekama tyrimo duomenų analizė. Tyrimo rezultatai atskleidė, jog dažniausiai tyrime dalyvavę vartotojai su Tele2 yra pasirašę terminuotą sutartį, todėl jų įsipareigojimai ir lojalumas kompanijai dažniausiai yra grįstas terminuotais susitarimais. Dauguma tirtų vartotojų Tele2 kompaniją suvokia, kaip rinkos lyderę, dažnesniu atveju rinkdamiesi iš ryšio operatorių, jie pasirinktų būtent Tele2 paslaugas. Vartotojai pasitiki Tele2, yra patenkinti jos teikiamomis paslaugomis ir jų kainomis, jos atitinka jų lūkesčius, tarp vartotojų ir kompanijos vyrauja draugiški ir teigiami santykiai. Tele2 vartotojų lojalumą labiausiai nulemia kompanijos gebėjimas pasiūlyti geresnes paslaugų kainas, planų tarifus, palankesnes telefonų įsigijimo sąlygas nei jos konkurentai. Reikšmingi žodžiai: vartotojų lojalumas, prekės ženklas, mobilus ryšys, paslauga, prekė.
The research of the final work deals with these problems - how Tele2 users rate the company’s brand compared to other brands of mobile operators, what factors determine the loyalty of Tele2 users, what is the degree of loyalty of Tele2 users, what risk factors can reduce the loyalty of Tele2 users? The object of the final work - the loyalty of Tele2 users. The aim of this bachelor thesis - to evaluate consumer loyalty to the Tele2 brand. The theoretical part analyzes consumer loyalty, its determinants and benefits to the company's brand. The empirical part presents the relevance of the research, methodology, analysis of research data. The results of the survey revealed that most of the consumers who participated in the survey have signed a fixed-term contract with Tele2, therefore their obligations and loyalty to the company are usually based on fixed-term agreements. Most of the surveyed consumers perceive Tele2 as a market leader, more often they would choose Tele2 services when choosing from telecommunications operators. Consumers trust Tele2, are satisfied with their services and their prices, they meet consumers expectations, and there is a friendly and positive relationship between consumers and the company. The loyalty of Tele2 users is mainly determined by the company's ability to offer better service prices, plan tariffs, and more favorable phone purchase conditions than its competitors. Keywords: consumer loyalty, brand, mobile connection, service, product.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/129717
Affiliation(s): Ekonomikos ir vadybos fakultetas
Marketingo klasteris
Appears in Collections:2021 m. (EVF bak.)

Files in This Item:
lukas_jagminas_bd.pdf643.72 kBAdobe PDF   Until 2026-06-09View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

50
checked on Dec 24, 2021

Download(s)

25
checked on Dec 24, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.