Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/129712
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Slavickas, Tautvydas
Supervisor: Raupelienė, Asta
Title: Atsargų sandėliavimo rizikos valdymas žemės ūkio technika prekiaukančiose įmonėse
Other Title: Inventory risk management land agricultural machinery in trading companies
Extent: 70 p.
Date: 28-May-2021
Keywords: Atsargos;Storage;Rizika;Risk;Valdymas;Management
Abstract: Tyrimo objektas – atsargų sandėliavimo rizikos veiksnių valdymas žemės ūkio technika prekiaujančiose įmonėse. Tyrimo tikslas – ištyrus atsargų sandėliavimo rizikos veiksnius, pateikti rizikos veiksnių valdymo sprendimus žemės ūkio technika prekiaujančiose įmonėse Darbo tikslui pasiekti iškeliami šie uždaviniai: 1) atskleisti atsargų sandėliavimo rizikos vertinimo ir valdymo aktualumą ir problematiką; 2) parengti atsargų sandėliavimo rizikų (su)valdymo konceptualų modelį; 3) įvertinti atsargų sandėliavimo ypatumus ir atsargų sandėliavimo veiksnių rizikas žemės ūkio technika prekiaujančiose įmonėse. 4) nustatyti atsargų sandėliavimo rizikų atsiradimo priežastis žemės ūkio technika prekiaujančiose įmonėse ir pateikti rizikos (su)valdymo galimybes bei sprendimus. Baigiamojo darbo tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizės ir sintezės; antrinių duomenų grupavimo, sisteminimo ir apibendrinimo; dedukcijos bei lyginamosios analizės; anketinės apklausos; struktūrizuoto interviu; pirminių duomenų statistinės analizės; dispersinės analizės (ANOVA), aprašomojo ir grafinio vaizdavimo bei kiti metodai. Darbe apibrėžta rizikos sąvoka tyrimo kontekste, identifikuotos rizikos rūšys bei jas lemiantys veiksniai bei rizikos vertinimo metodai. Tyrime taip pat atlikta žemės ūkio technika prekiaujančių įmonių rinkos analizė, nustatyti šiose įmonėse verslo riziką lemiantys veiksniai, jų įtakos lygis, parinktos rizikos valdymo priemonės.
Object of the thesis: inventory warehousing risk factor management at the agricultural machinery dealer companies. Aim of the thesis: to present the risk factor management solutions at the agricultural machinery dealer companies following the analysis of risk factors in inventory warehousing. The following objectives have been set in order to reach the aim of the thesis: 5) to disclose the relevance and problematics of the inventory warehousing risk assessment and management; 6) to design the conceptual model of the inventory warehousing risk control/management; 7) to assess the specifics and inventory warehousing and inventory warehousing risk factors at agricultural machinery dealer machinery; 8) to identify the causes behind the emergence of inventory warehousing risks at the agricultural machinery dealer companies, and to present the risk factor control/management opportunities and solutions. Research methods used in the final thesis: scientific literature analysis and synthesis, grouping, systematization and generalization of the secondary data; deduction and comparative analysis; structured interview; statistical analysis of the primary data; ANOVA; descriptive and graphic visualisation and other methods. The thesis provides the definition of the risk concept in the context of the thesis research, identifies the types of risk occurring in the inventory warehousing and the determining factors, and includes selection of the risk assessment methods. The empirical study involves the analysis of the agricultural machinery dealer companies, identification of the factors of business risk at these companies, the level of influence thereof, and selection of the risk management measures.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/129712
Appears in Collections:2021 m. (ŽŪA BPF mag.)

Files in This Item:
tautvydas_slavickas_md.pdf3.22 MBAdobe PDF   Until 2026-05-28View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

14
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

1
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.