Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/129662
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Kairiūkštienė , Auksė
Supervisor: Tamulienė, Vilma
Title: Gamybos įmonių pardavimų proceso valdymo gerinimas: paukštienos produkcijos atvejis
Other Title: Sales process management improvement of manufacturing companies: the case of poultry production
Extent: 87 p.
Date: 28-May-2021
Keywords: Pardavimų procesas;Sales process;Valdymas;Management;Santykiai su klientais;Customer relationship
Abstract: Tyrimo objektas ‒ santykių su klientais valdymas kaip maisto produktų gamybos įmonių pardavimų proceso valdymo elementas. Tyrimo tikslas ‒ identifikuoti santykių su klientais gerinimo sprendimus, kurie maisto produktų gamybos įmonių pardavimų proceso valdymą darytų veiksmingesnį. Uždaviniai: 1. Atskleisti įmonių, gaminančių paukštienos maisto produktus, pardavimų situaciją Europos Sąjungos ir Lietuvos rinkose bei identifikuoti praktines problemas. 2. Išanalizuoti mokslinėje literatūroje įmonių, gaminančių maisto produktus, pardavimų proceso valdymo modelius ir nustatyti santykių su klientais valdymo būdus. 3. Atlikti empirinius tyrimus, siekiant nustatyti maisto produktų pardavimų proceso valdymo santykių su klientais valdymo situaciją AB „Kaišiadorių paukštynas“ ir AB „Vilniaus paukštynas“ atvejais bei ištirti ir įvertinti įmonių santykių su klientais valdymo privalumus ir trūkumus. 4. Pateikti sprendimus paukštienos maisto produktų pardavimų proceso valdymo gerinimui. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, statistinių duomenų analizė, vidinių dokumentų analizė, ekspertų apklausos metodas.
Research object ‒ customer relationship management as an element of sales process management in food products manufacturing companies. Research aim ‒ to identify solutions to improve relationships with customer that would make the management of the sales process of manufacturing companies more efficient. Objectives: 1. Reveal the sales situation of manufacturing companies poultry products in the European Union and Lithuanian markets and to identify practical problems. 2. Analyze the sales process management models of manufacturing companies in scientific literature and identify customer relationship management methods. 3. Carry out empirical research in order to determine the situation of food products sales process management relationship management in cases of AB "Kaišiadorių paukštynas" and AB "Vilniaus paukštynas" and to investigate and evaluate the advantages and disadvantages of corporate customer relationship management. 4. Provide solutions to improve the management of the poultry food products sales process. Research methods: analysis of scientific literature, analysis of statistical data, analysis of internal documents, expert survey method.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/129662
Appears in Collections:2021 m. (ŽŪA BPF mag.)

Files in This Item:
aukse_kairiukstiene_md.pdf1.18 MBAdobe PDF   Until 2026-05-28View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

24
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.