Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/129552
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKazlauskaitė, Sonata-
dc.contributor.authorSabeckis, Aurimas-
dc.date.accessioned2021-05-16T10:53:53Z-
dc.date.available2021-05-16T10:53:53Z-
dc.date.issued2021-05-25-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/129552-
dc.description.abstractMagistratūros studijų baigiamajame darbe pateikiami tyrimų duomenys apie sėklos apdorojimo biologiniais preparatais įtaką vasarinių ir žieminių kviečių sėklos daigumui, augalų vystymuisi ir ligotumui ankstyvuosiuose augimo tarpsniuose ir ligų plitimą taikant purškimą cheminiu ir biologiniu preparatais. Tyrimo objektas – vasariniai ir žieminiai kviečiai. Tyrimo metodai: Laboratoriniai eksperimentai (rulonų metodas) ir analizės augalų augimui nustatyti ir sėklos daigumo vertinimui. Eksperimentai lauko sąlygomis, lauko daigumui įvertinti, ligų apskaitos augalų vegetacijos eigoje ligų plitimui ir AUDPC intensyvumui indeksui nustatyti. Darbo rezultatai. Sėklos apdorojimas biologiniais produktais ir jų įtakos vasariniams ir žieminiams kviečiams tyrimai atlikti LAMMC, LŽI, augalų apsaugos ir patologijos skyriuje, Akademijoje, Kėdainių rajone 2020 – 2021 m. Sėklos daigumo analizių metu esminio biologinių produktų poveikio sėklos daigumui neaptikta. Atlikus laboratorinius eksperimentus nustatyta, kad Biomas Universal esminiai teigiamai veikė antžeminės dalies ir šaknų augimą. Lauko sąlygomis Biomas Protect neesmingai mažino pašaknio ligų intensyvumą kviečiuose. Biomas Universal esmingai veikė pašaknio ligų intensyvumą žieminių kviečių lauko eksperimente. Susiklosčius itin palankioms meteorologinėms sąlygoms pavasariniui pelėsiui plisti esminio biologinių produktų poveikio nenustatyta. Atlikus purškimą biologiniu preparatu ir cheminiu fungicidu, nepriklausomai nuo to, Biomas Protect apveltų sėklų laukeliuose miltligės ir dryžligės AUDPC intensyvumo indeksas buvo mažesnis. Fungicidais purkštuose Biomas Universal beicuotos sėklos laukeliuose nustatyta mažiau dryžligės, o biologiniu produktu purkštuose – miltligės. Nuėmus derlių nustatyta, kad laukeliai purkšti cheminiu fungicidu davė didesnius derlius, tarp variantų skirtumai buvo nedideli. Palyginus biologiniu preparatu purkštus laukelius, nustatyta, kad Biomas Protect ir Biomas Universal + Celest Trio apdorotų sėklų laukeliuose derlius buvo vidutiniškai 0,65 tonos iš hektaro didesnis nei nebeicuotų grūdų laukeliuose.lt
dc.description.abstractThe final work of the master's thesis presents research data on the influence of seed treatment with biological products on spring and winter wheat on seed germination, plant development, diseases in early growth stages, and the spread of diseases by spraying with chemical and biological products. Object of the work: spring and winter wheat. Methods of work: Controlled environment experiments (roll method) and analyzes to determine plant growth and to evaluate seed germination. Experiments under field conditions, to evaluate field germination, to determine the index of disease accounting in the course of plant vegetation for disease spread and to determine the intensity AUDPC index. Results of work. Seed treatments with biological products and their influence on spring and winter wheat were performed at LRCAF, IA, Department of Plant Protection and Pathology in Akademija, Kėdainiai district in 2020 - 2021. Analyzes of seed germination did not reveal a significant effect of biological products on seed germination. Laboratory experiments showed that Biomas Universal had a significant positive effect on plant height and root growth. In the field, Biomas Protect significantly reduced the intensity of root diseases in wheat. Biomass Universal had a significant effect on the intensity of root diseases in a winter wheat field experiment. No significant effects of biological products have been identified due to favorable meteorological conditions for the spread of spring mold. Nevertheless, after spraying with a biological preparation and a chemical fungicide, the AUDPC intensity index of powdery mildew (B. graminis) and tan spot (P. tritici-repentis) was lower in the plots of Biomas Protect treated seeds. After fungicide application in plots of Biomas Universal treated seeds less tan spot was recorded, and powdery mildew was less severe in biological product sprayed plots. Harvest data suggested that fields sprayed with the chemical fungicide gave higher yields, with almost no differences between treatments. Comparing the fields sprayed with the biological product, it was found that the yield in the fields of Biomas Protect and Biomas Universal + Celest Trio treated seeds was on average 0.65 tons per hectare higher than in the plots of untreated seed.en
dc.description.sponsorshipAgronomijos fakultetaslt
dc.description.sponsorshipBiologijos ir augalų biotechnologijos institutaslt
dc.format.extent47 p.-
dc.language.isoltlt
dc.rightsETD darbas prieinamas tik Universiteto intranete / University Intranet only-
dc.subjectKviečiailt
dc.subjectWheaten
dc.subjectBiologiniai preparatailt
dc.subjectBiological productsen
dc.subjectSėklos beicavimaslt
dc.subjectSeed treatmenten
dc.subjectPašaknio ligoslt
dc.subjectSeedling blighten
dc.subject.otherAgronomija / Agronomy (A001)-
dc.titleBiologinės kilmės produktų panaudojimo įtaka augalų augimui ir sveikatailt
dc.title.alternativeInfluence of the application of biological products on plant growth and healthen
dc.typemaster thesis-
thesis.degree.disciplineAgronomija / Agronomy (M)-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextrestricted-
crisitem.author.deptŽemės ūkio akademija-
Appears in Collections:2021 m. (ŽŪA AF mag.)
Files in This Item:
aurimas_sabeckis_md.pdf796.49 kBAdobe PDF   Until 2026-05-25View/Open

Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

22
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

1
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.