Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/129546
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Dovydė, Dovilė
Supervisor: Perkumienė, Dalia
Title: Transporto įmonių klientų logistinio aptarnavimo tobulinimas: UAB „Transporto vystymo grupė“ atvejis
Other Title: Improvement of logistics service for transport company customers: the case of JSC „Transporto vystymo grupė“
Extent: 59 p.
Date: 26-May-2021
Keywords: Logistika;Logistics;Pervežimai;Transportation;Tobulinimas;Servise;Kroviniai;Improvment
Abstract: Tyrimo objektas: Klientų logistikos paslaugų tobulinimas. Tyrimo tikslas: išanalizavus klientų logistikos paslaugų ypatumus, pateikti pasiūlymus situacijai gerinti. Tikslai: 1. Atskleisti transporto įmonių klientų kokybiško aptarnavimo svarbą ir problemas. 2. Išanalizuoti teorinius klientų logistikos paslaugų tobulinimo aspektus. 3. Nustatyti probleminius UAB "Transporto vystymo grupė" klientų logistikos paslaugos aspektus. 4. Pateikti pasiūlymus dėl UAB „Transporto vystymo grupė“ klientų logistikos paslaugų tobulinimo. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, įmonės darbuotojų interviu, įmonės klientų interviu. Tyrimų rezultatai: • Dėl patogios geografinės padėties ir išsivysčiusios šalies infrastruktūros po 2004 m. Įstojimo į ES Lietuvos logistikos lyderiai sėkmingai sekė Europos krovinių rinką ir dabar užima lyderio pozicijas rinkoje. • Krovinių gabenimo paslaugų organizavimas yra viena iš pagrindinių užduočių logistikos srityje. Tinkamas krovinių gabenimo organizavimas šiuolaikiniame pasaulyje neįmanomas be tam tikrų žinių, įrankių, žmogiškųjų išteklių ir, žinoma, finansų. • Stebint pakartotinių tyrimų rezultatus.
Research object: Improvement of customer logistics service. Research aim: after analyzing the peculiarities of customer logistics service, to provide suggestions for improving the situation. Objectives: 1. To reveal the importance and problems of quality service of transport companies' customers. 2. To analyze the theoretical aspects of customer logistics service improvement. 3. To identify the problematic aspects of UAB "Transporto vystymo grupė" customer logistics service. 4. To submit proposals for the improvement of the logistics service of UAB „Transporto vystymo grupė“ customers. Research methods: analysis of scientific literature, interviews of the company's employees, interviews of the company's customers. Research results: • Due to the convenient geographical position and the infrastructure of the developed country after the 2004 accession to the EU, lithuanian logistics leaders successfully followed the european cargo market and now are taking a leading position on the market. • Organization of freight transportation service is one of the main tasks in the field of logistics. Proper organization of freight transportation in the modern world is not possible without certain knowledge, tools, human resources and, of course, finances. • Following the results of reasearch.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/129546
Appears in Collections:2021 m. (ŽŪA BPF mag.)

Files in This Item:
dovile_dovyde_md.pdf1.16 MBAdobe PDF   Until 2026-05-26View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

16
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.