Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/129540
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Dabašinskienė, Gabrielė
Supervisor: Dapkus, Rimantas
Title: Atsargų valdymo gerinimas maisto produktų prekyboje: UAB ''The Meat Point'' atvejis
Other Title: Inventory Management Improvement in the Food Trade: the Case of JSC „The Meat Point“
Extent: 72 p.
Date: 26-May-2021
Keywords: Atsargų valdymas;Inventory management;Asortimento formavimas;Assortment formation;Optimalus užsakymo dydis;Optimal order size;Produktų išdėstymo strategija;Product placement strategy
Abstract: Tyrimo tikslas - pateikti rekomendacijas atsargų valdymo gerinimui maisto prekėmis prekiaujančios UAB ,,The Meat Point‘‘ atveju. Naudoti metodai: darbe taikyta mokslinės literatūros analizė, SSGG modelis, lyginimo ir apibendrinimo metodai analizuojant įmonės konkurentus. Atlikta klientų bei darbuotojų apklausa. Apklausoje dalyvavo virš 100 respondentų. Buvo klausiama: kokia jų socialinė padėtis, amžius, kokių prekių pasigenda įmonės siūlomame asortimente bei kokius aptarnavimo trūkumus reiktų pašalinti. Rezultatai parodė, jog pagrindinė problema yra ta, kad norimas gaminys būna išpirktas ir jo laukti reikia ne vieną mėnesį. Analizuojant įmonės pelno ataskaitas bei taikant ABC metodą išskirti produktai, kurių reikia atsisakyti, o kuriuos praplėsti. Apskaičiuotas optimalus užsakymo kiekis skirtingiems produktams. Analizuotas įmonėje parduodamų prekių sezoniškumas. Sukurtas vadybos gerinimo planas bei prekių išdėstymo parduotuvėje schema. Apibendrinant galima sakyti, kad pagrindinis įmonės trūkumas valdant atsargas yra tai, kad jų dažnai pritrūksta. Kad tas nesikartotų, reikia atlikti atsargų valdymo skaičiavimus. Be to, kad įmonė būtų konkurencinga, daug dėmesio reikia skirti reklamai, darbuotojų mokymui, konkurentų analizei. Nuolatos atnaujinti asortimentą. Daugiausiai dėmesio skirti sūrio, alyvuogių, bei riešutų pločiui ir gyliui, mažiau alkoholiui, šaldytiems gaminiams, duonelėms. Svarbu stebėti prekių sezoniškumą, nuo to priklauso atsivežamų prekių kiekis. Didžiausią pelną neša gruodis, svarbu, kad šį mėnesį prekių nepritrūktų. Strategiškai dėlioti prekes prekybos salėje. Kad įmonė būtų konkurencinga rinkoje, reikia nuolatos stebėti tiek mikro, tiek makro aplinką, bei tinkamai valdyti visas turimas atsargas. Raktiniai žodžiai: atsargų valdymas, asortimento formavimas, optimalus užsakymo dydis, produktų išdėstymo strategija.
Research aim - To make recommendations for grocery store JSC „The Meat Point“ how to optimize inventory management. Research methods: In the paper the analysis of scientific literature was used, SWOT model, comparison and generalization methods in the analysis of the company’s competitors were applied in the work. A survey of customers and employees was conducted. More than 100 respondents participated in the study. The questions were asked: what is their social situation, age, what goods are missing from the product range offered by the company and what shortcomings should be eliminated. The results showed that main reason is that desired product was sold out and it takes more than a month to get a product. The analysis of the company’s profit and using ABC method identified that products that needed to be discontinued and what product needs to be expended. The optimal order quantity for different products has been calculated. The seasonality of the goods sold in the company was analyzed. A management improvement plan and a scheme for layout of goods in the store have been developed. In summary the main disadvantage of a company in managing inventories is that they are often in short of supply. To prevent this from happening again inventory management calculations need to be performed. In addition, for a company to be competitive a lot of attention needs to be paid to advertising employee training and competitor analysis. Constantly update product range. Focus on the product width and depth of cheese, olives and nuts, less on alcohol, frozen products and bread. It is important to monitor seasonality of the goods depending on the amount of goods brought in. The biggest profit obtained in December, it is important that there is no shortage of goods this month. Strategically place goods in the shop. In order for company to be competitive in the market, it is necessary to constantly monitor both micro and macro environment and to properly manage all available stocks. Key words: inventory management, assortment formation, optimal order size, product placement strategy.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/129540
Appears in Collections:2021 m. (ŽŪA BPF mag.)

Files in This Item:
gabriele_dabasinskiene_md.pdf1.6 MBAdobe PDF   Until 2026-05-26View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

2
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.