Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/129505
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Jefimovaitė, Laura
Supervisor: Vienažindienė, Milita
Title: Žaliosios logistikos principų raiškos didinimo galimybės: X įmonės atvejis
Other Title: Possibilities of increasing the expression of green logistics principles: the case of company X
Extent: 64 p.
Date: 26-May-2021
Keywords: Žalioji logistika;Green logistics;Logistika;Logistics;Žaliosios logistikos principai;Green logistics principles
Abstract: Tyrimo objektas: Žaliosios logistikos principų raiška. Tyrimo tikslas – pateikti žaliosios logistikos principų raiškos didinimo sprendimus X įmonės atveju. Tyrimo uždaviniai: 1. Atskleisti žaliosios logistikos principų taikymo svarbą ir problematiką. 2. Teoriškai pagrįsti žaliosios logistikos principų raiškos didinimo galimybes logistinėse organizacijose. 3. Ištirti žaliosios logistikos principų raiškos didinimo poreikį ir galimybes X įmonėje. 4. Parengti siūlymus žaliosios logistikos principų raiškos didinimui X įmonėje. Tyrimo metodai: lietuvių ir užsienio autorių mokslinės ir kitos literatūros sisteminė, lyginamoji analizė; X įmonės vidaus dokumentų turinio analizė, pusiau struktūruotas interviu, pusiau struktūruoto interviu rezultatų kokybinė turinio analizė. Tyrimo rezultatai: Pirmojoje darbo dalyje išnagrinėta logistikos srities svarba ir nustatyta, kad ji yra viena iš labiausiai prisidedančių prie aplinkos taršos. Siūlomas sprendimas – žaliosios logistikos principų taikymas. Antrojoje darbo dalyje išanalizuota teorinė žaliosios logistikos, jos principų ir reikšmės literatūra. Darbe yra parengtas teorinis žaliosios logistikos principų įgyvendinimo modelis. Tam, kad žaliosios logistikos principai būtų įgyvendinti įmonių praktikoje, labai svarbu priimti politinius sprendimus įmonių viduje ir išsikelti viziją, strateginius tikslus, siejamus su darniu vystymusi ir aplinkos apsaugos vertybinėmis nuostatomis. Ilgalaikėje perspektyvoje yra labai svarbu stebėti ir kontroliuoti kokia aplinkosauginė ir finansinė nauda yra gaunama, vadovaujantis veikloje žaliosios logistikos principais. Trečiojoje darbo dalyje, siekiant ištirti žaliosios logistikos principų raiškos didinimo poreikį ir galimybes X įmonėje, buvo atliekamas kokybinis tyrimas – vidaus dokumentų analizė ir pusiau struktūrizuotas interviu su 5 aukščiausio lygio vadovais. „X“ įmonėje yra siūloma žaliosios logistikos principų raišką didinti gerinant vykdomą pakavimo veiklos procesą bei skaitmenizuojant administracijos operatyvinius darbus. Žaliosios logistikos principų įgyvendinimas reikalauja didesnių pradinių investicijų, tačiau ilgalaikėje perspektyvoje atsiperka ne tik mažėjančiais aplinkos taršos rodikliais, bet ir iš inovatyvių sprendimų grįžtančia finansine grąža.
Research object. Green logistics principles. Research aim. Present solutions for increasing the expression of green logistics principles in company X. Objectives: 1. Reveal the importance and problems of applying the principles of green logistics. 2. Theoretically substantiate the possibilities of increasing the expression of green logistics principles in logistics organizations. 3. Study the need and possibilities of increasing the expression of green logistics principles in company X. 4. Prepare proposals for increasing the expression of green logistics principles in company X. Research methods: systematic, comparative analysis of scientific literature; content analysis of company X internal documents, semi-structured interview, qualitative content analysis of semi-structured interview results. Research results: • In the first part of the work, it was justified that growing economy has made the logistics sector one of the biggest contributors to environmental pollution. One of the solutions to reduce it is to introduce the principles of green logistics in the field of logistics. • An analysis of the scientific literature suggests that, although there are some obstacles to the implementation of green logistics, the activities themselves can halt environmentally damaging logistics and make full use of available resources. The main factors in the implementation of the principles of green logistics are the improvement of public relations, the pursuit of a financial return on investment, compliance with government requirements, the pursuit of increasing the efficiency of the supply chain, lower risk and improving investor relations. • After the qualitative research, it is concluded that the basic conditions for the expression of the principles of green logistics are created in the company "X". Further enhancement of green principles is planned through the development of relevant initiatives in green logistics uncertain processes. • It was proposed that the packaging activities of the company and the digitization of the operational work of the administration are two areas where the company should improve its activities in order to reduce environmental pollution. By increasing the expression of the principles of green logistics, Company X would meet all the obligations of legal requirements, save financial costs in the long run and increase its competitiveness through an improving image of the company.  
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/129505
Appears in Collections:2021 m. (ŽŪA BPF mag.)

Files in This Item:
laura_jefimovaite_md.pdf1.2 MBAdobe PDF   Until 2026-05-26View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

15
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

5
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.