Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/129389
Type of publication: master thesis
Field of Science: Energetika ir termoinžinerija / Energetics and thermal engineering (T006)
Author(s): Sakalauskas, Mantas
Supervisor: Vasiliauskas, Gediminas
Title: Gyvulininkystės ūkio technologinių procesų sukeliamo aplinkos triukšmo ir jo sklaidos tyrimas
Other Title: Investigation of environmental noise and its dissemination caused by technological processes of livestock farming
Extent: 66 p.
Date: 25-May-2021
Keywords: Gyvulininkystė;Livestock;Aplinkos triukšmas;Environmental noise;Triukšmo sklaida;Noise propagation;Technologiniai procesai;Technological processes;Dienos, vakaro, nakties triukšmo lygis;Day, evening, night noise level
Abstract: Baigiamajame darbe analizuojamas tipinis gyvulininkystės ūkis (~300 sąlyginių galvijų) ir šiame ūkyje esančiuose technologiniuose procesuose naudojama tipinė įrangą ir mašinos bei jų sukeliamas triukšmas bei triukšmo sklaida į aplinką, atliktas veiklos triukšmo modeliavimas. Tyrimo metu nustatyta, jog didžiausią triukšmą tokiuose objektuose kelia mobilūs triukšmo šaltiniai (traktoriai, krautuvai, sunkioji technika), kurių garso galios lygis LW,A gali siekti 105 dB(A), o tvarte esančių stacionarių šaltinių triukšmo lygis gerokai mažesnis ir siekia iki 83 dB(A). Sudarius tipinę tokio ūkio technologiją ir įvertinus įvairių triukšmo šaltinių veikimo trukmes buvo atliktas dienos, vakaro ir nakties triukšmo lygio prognozavimas. Nustatyta, jog nagrinėjamu tipiniu atveju triukšmo lygis jau už 150 m nuo tipinio kiemo geometrinio centro neviršys ribinės 55 dB(A) vertės dienos laikotarpiu. Gauti rezultatai gali būti naudingi prognozuojant planuojamos ūkių plėtros metu susidarysiančią aplinkos triukšmo taršą bei siekiant įvertinti gretimybėse gyvenančių gyventojų gyvenamosios paskirties pastatų akustinę aplinką prieš šią plėtrą pradedant.
This study analyzes the equipment used during the technological processes on the livestock farm (~ 300 conditional cattle) and the noise generated by the machines and the diffusion of noise into the environment. The study found that the highest noise in such facilities is caused by mobile noise sources (tractors, loaders, heavy machinery) (LW,A = 105 dB(A)), while the noise level of stationary sources in the barn is lower and reaches up to 83 dB(A). After developing a typical technology of such a farm and estimating the duration of operation of various noise sources, day, evening and night noise level forecasting was performed. In the typical case under consideration, it has been established that the noise level will not exceed the limit value of 55 dB(A) during the day already 150 m from the geometric center of a typical yard. The obtained results can be useful in predicting the environmental noise pollution during the planned farm development and in order to assess the acoustic environment of residential buildings of the adjacent population before the start of this development.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/129389
Appears in Collections:2021 m. (ŽŪA ŽŪIF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

1
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons