Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/129387
Type of publication: master thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Labonaitė, Austė
Title: Kėdainių krašto architektūros paveldo ištekliai ir jų pritaikymas turizmui
Other Title: The resources of architectural heritage of Kėdainiai district and their adaptation for tourism
Extent: 65 p.
Date: 28-May-2021
Keywords: Kėdainių nekilnojamas paveldas;Kėdainiai immovable cultural heritage;Dvarai Kėdainiuose;Manors in Kėdainiai;Kėdainių senamiestis;Kėdainiai Old Town;Kėdainių sakralinis paveldas;Kėdainiai sacred heritage
Abstract: Vidurio Lietuvos žemumos centre, abipus Nevėžio, esti miestas - Kėdainiai. Kėdainių miestas svarbus Lietuvos urbanistikos istorijai savo turininga ir išskirtine istorija, išsaugotais kultūros paveldo ir architektūros statiniais. Kėdainių kraštą XIV a. II pusėje aprašė Prūsijos kryžiuočių ir Livonijos krašto kronikininkai. Jie rašė, jog Kėdainiai pasižymėjo tankiais miškais, giriomis, dideliais gyventojų kiekiais, jie aprašė ir Kėdainių teritorijas, bajorų sodybas bei dvarus. Išskirtiniu Kėdainių apylinkių, kaip ir visos Nevėžio žemumos, bruožu buvo dvarai. Kėdainių rajone yra per dešimt išlikusių dvarų rūmų ir daugybė objektų, kurių, deja, liko tik liekanos ir fragmentai. Kėdainiuose nuo XVI amžiaus vidurio gyveno daugelio tautų ir konfesijų atstovai: evangelikai reformatai, evangelikai liuteronai, škotai, žydai, arijonai. Tai buvo glaudžiai susiję su Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės virsmu vienu iš ryškiausiu reformacijos židinių, kuriame visos tautos turėjo teisių, laisvių ir pareigų. Skirtingų kultūrų ir konfesijų gyvenimas kartu kūrė unikalų miestą ir iki mūsų dienų išsaugojo išskirtinių pastatų, turinčių aukštą vertę Kėdainių ir visos Lietuvos kultūros paveldui. Tik šeši miestai be Kėdainių turi senamiestį, o Kėdainių senamiestis išskirtinis dėl istorinio gatvių tinklo, prekybos aikščių bei unikalių pastatų. Nors Kėdainių nekilnojamasis kultūros paveldas turi didelį potencialą, tačiau yra mažai ištirtas. Todėl šiame darbe analizuojami išlikę dvarai, svarbiausi sakraliniai bei senamiesčio objektai. Darbe pateikiama susisteminta informacija, kuri gali būti naudinga ateities tyrimams. Šiame magistro darbe taip pat analizuojama Kėdainių rajono išteklių informacinės sklaidos situacija, pateikiamas jos vertinimas, rekomendacijos tobulinimui bei individualūs turistiniai maršrutai. Atlikus tyrimus ir išanalizavus gautus rezultatus, išsiaiškinta, jog Kėdainių kraštas turi gausius architektūros paveldo išteklius, turi didelį potencialą turizmui, tačiau jų pritaikymas turizmui ir informacinė sklaidos situacija yra tobulintina.
In the center of Lithuanian lowland, on both coasts of Nevėžis, there is a city called Kėdainiai. Kėdainiai is an important city with unique urbanistic history and preserved cultural heritage with valuable architectural buildings. Kėdainiai was first mentioned by Prussian crusaders and Livonian chroniclers in the second half of the XIV century. The chroniclers wrote that Kėdainiai was known for dense forests, woods, and densely populated territories. They also wrote about nobleman's mansions and manors. Kėdainiai as all Nevėžis lowland was known for manors. Till now there are over ten manors, mansions, and other objects, but unfortunately, the majority is only fragments and remains. By the middle of the XVI century, Kėdainiai became one of the first centers of reformation in the Grand Duchy of Lithuania. Many different cultures and confessions lived together by creating a unique city that has remaining buildings with a high worth for the city and national level. There were arions, protestants, evangelical Reformed and evangelical Lutheran communities as well as fosterers of Lithuanian writing. Kėdainiai is also one of the seven cities that has the old town. Kėdainiai old town is unique because of the historical street plan, trade squares, and preserved buildings. Even though the potential of Kėdainiai unmovable cultural heritage is high there is not enough research, therefore in this thesis, the information about manors, sacred buildings, and most fundamental oldtown objects will be collected and analyzed. The information gathered in this thesis could be used for further research. In the thesis, there is also analysis of the information situation regarding the analyzed objects with the observations and recommendations for the improvement as well as individual tourism routes. The research suggests that the District of Kėdainiai has a high value and volume of architectural resources, with high potential for tourism growth, but the information situation is not well organized and should be upgraded.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/129387
Affiliation(s): Menų fakultetas
Menotyros katedra
Appears in Collections:2021 m. (MF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

17
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

4
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons