Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/129257
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Širinskaitė, Greta
Supervisor: Jarašiūnaitė-Fedosejeva, Gabija
Title: Persileidimo patyrimas šeimos: vyrų patirtys
Other Title: The experience of miscarriage in the family: male experiences
Extent: 60 p.
Date: 26-May-2021
Keywords: Persileidimas;Miscarriage;Vyrų patirtys;Men's experiences;Kūdikio netektis;Loss of the baby
Abstract: Persileidimas yra vienas skaudžiausių įvykių galinčių nutikti besilaukiančios šeimos gyvenime (Adolfsson, 2010). Iš kiekybinių tyrimų yra matyti, kad persileidimas gali neigiamai paveikti tiek vyrų tiek moterų psichologinę gerovę (Kagami ir kt., 2012). Persileidimas vyrams gali sukelti lengvas ar sunkias depresijos formas, ilgą gedulą, dažnu atveju vyrai jaučia didelį stresą ir nerimą (Neugebauer ir kt., 1992). Tyrimo tikslas – atskleisti vyrų patirtis po partnerės patirto persileidimo. Tyrimo dalyviai vyrai, kurių partnerės patyrė persileidimą iki 22 nėštumo savaitės ne mažiau nei prieš 3 mėnesius ir ne seniau nei prieš vienerius metus. Tyrime dalyvavo 8 vyrai. Tyrimui pasirinktas kokybinis tyrimo metodas. Interviu surinkti naudojant pusiau struktūruoto interviu metodą. Tyrimo duomenys analizuoti indukcinės teminės analizės metodu. Atlikus duomenų analizę buvo gautos 4 pagrindinės temos, kurios atskleidžia vyrų patirtis po partnerės patirto persileidimo:1) Reakcija į praradimą; 2) Patyrimo išgyvenimas; 3) Persileidimo sukelti pokyčiai; 4) Susitaikymas su netektimi. Tyrimas atskleidė, kad vyrų reakcija į praradimą pasižymi nenoru kalbėtis apie nutikusią situaciją, nenoru rodyti savo jausmus, rūpinimusi žmona ir jos savijauta. Į situaciją jie reaguodavo liūdesiu, kurį ventiliuodavo ašaros. Išgyvenant patyrimą vyrams svarbu buvo bendrauti su partnere, suteikti vienas kitam švelnumo ir tai padėjo gijimo procese. Išsakytas ir profesionalo pagalbos trūkumas. Persileidimas padėjo suvokti gyvenimo trapumą, sutvirtino poros santykius. Susitaikyti su netektimi padėjo darbas, ateities planų kūrimas, tačiau patirtis nepasimiršo ir prisiminimai vis grįžta. Susitaikius su netektimi daliai jų viskas nebeatrodo taip blogai kaip netekties išgyvenimo metu.
Miscarriage is one of the most painful events that can happen in the life of a pregnant family (Adolfsson, 2010). Quantitative research suggests that miscarriage can negatively affect the psychological well-being of both men and women (Kagami et al., 2012). Miscarriage in men can lead to mild or severe forms of depression, long mourning, and often men experience high levels of stress and anxiety (Neugebauer et al., 1992). The aim of the study was to reveal the experiences of men after a miscarriage experienced by a partner. Study participants were men whose partners had a miscarriage before 22 weeks of gestation not more than 3 months ago and at least one year ago. Eight men participated in the study. A qualitative research method was chosen for the study. Interviews were collected using the semi-structured interview method. The research data were analyzed by the method of inductive thematic analysis. Data analysis show 4 main themes that reveal men’s experiences after a miscarriage experienced by a partner: 1) Reaction to loss; 2) Sense of experience; 3) Changes caused by miscarriage; 4) Reconciliation with loss. The study revealed that men’s reaction to loss is characterized by a reluctance to talk about the situation that happened, a reluctance to show their feelings, caring for the wife and her well-being. They responded to the situation with sadness ventilated by tears. From the point of miscarriage it was important for the men to communicate with the partner, to give each other tenderness and this helped in the healing process. The lack of professional help was also expressed. Miscarriage helped to realize the fragility of life, strengthened the couple's relationship. Reconciliation with the loss was helped by work, making plans for the future, but the experience was not forgotten and the memories kept coming back. When reconciled with the loss, some of them no longer look as bad as they did during the loss.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/129257
Appears in Collections:2021 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
greta_sirinskaite_md.pdf4.33 MBAdobe PDF   Until 2026-05-26View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

40
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

1
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.