Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/129256
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Kniežaitė, Jovita
Supervisor: Jarašiūnaitė-Fedosejeva, Gabija
Title: Priešlaikinį gimdymą patyrusių moterų polinkio į kaltę ir gėdą sąsaja su trauminės gimdymo patirties simptomų išreikštumu ir potrauminiu augimu
Other Title: The relationship between proneness to guilt and shame with birth-related trauma symptoms and post-traumatic growth among women who had a preterm birth
Extent: 79 p.
Date: 26-May-2021
Keywords: Priešlaikinis gimdymas;Preterm birth;Trauminė gimdymo patirtis;Birth-related trauma;Polinkis į kaltę ir gėdą;Proneness to guilt and shame;Potrauminis augimas;Post-traumatic growth
Abstract: Higienos instituto duomenimis, 2018 metais Lietuvoje gimė 1429 neišnešioti naujagimiai, t.y. 5,5 proc. visų gimusiųjų naujagimių yra neišnešioti. Priešlaikinis gimdymas yra laikomas pagrindiniu kūdikių mirštamumo ir sergamumu veiksniu, kuris gali turėti įtakos neurologiniam kūdikio išsivystymui ir būti vaiko negalios priežastimi, o taip pat neišnešiotų vaikų motinoms gresia psichinės sveikatos problemos (Anderson, Cacola, 2017). Nuo 20 % iki 48 % moterų savo gimdymą laiko traumuojančia patirtimi (Simpson, Catling, 2016), o net 68,6 % gimdyvių po priešlaikinio gimdymo patiria emocinių sukrėtimų (Jurėnas, Paliulytė, 2017), tačiau Sawyer, Nakić Radoš, Ayers, Burn (2015) teigimu, nuo 35 iki 44% gimdžiusių moterų patiria potrauminį augimą, o Spielman, Taubman-Ben-Ari (2009) nurodo, kad priešlaikinis gimdymas gali sąlygoti didesnį potrauminį augimą. Taip pat yra manoma, kad polinkis į kaltę ir gėdą gali turėti reikšmingos įtakos trauminės patirties simptomų išreikštumui (Platt, Freyd, 2012) ir potrauminiam augimui (Kleim, Ehlers, 2009; Aldwin, 2007). Tyrimo tikslas – nustatyti priešlaikinį gimdymą patyrusių moterų polinkio į kaltę ir gėdą sąsają su trauminės gimdymo patirties simptomų išreikštumu ir potrauminiu augimu. Tyrime dalyvavo 79 21 – 44 m. 2020 – 2021 m. gimdžiusios moterys (amžiaus vidurkis – 31,42 st.nuokrypis – 5,217), kurių paskutinis gimdymas buvo priešlaikinis. Trauminė patirtis buvo vertinama Sičio gimdymo traumų skale (Ayers, Wright, Thornton, 2018), polinkis į kaltę ir gėdą vertinamas naudojant polinkio į kaltę ir gėdą klausimyną (Cohen, Wolf, Panter, Insko, 2011), o potrauminiam augimui vertinti buvo naudota potrauminio augimo skalė (Tedeschi, Calhoun, 1996). 5 Tyrimo rezultatai rodo, jog didesnis su polinkiu į gėdą susijęs neigiamas savęs vertinimas prognozuoja didesnę trauminę patirtį, o taip pat didesnis polinkis į gėdą išreikštas neigiamu savęs vertinimu, prognozuoja didesnį potrauminį augimą. Gauti rezultatai atskleidė, kad didesnis trauminės gimdymo patirties simptomų išreikštumas prognozuoja didesnį potrauminį augimą. Tyrimas taip pat atskleidė, kad su polinkiu į gėdą susijęs neigiamas savęs vertinimas moderuoja ryšį tarp su gimdymu susijusios trauminės patirties ir potrauminio augimo didėjant su polinkiu į gėdą susijusiam neigiamam savęs vertinimui mažėja trauminės patirties išreikštumo poveikis potrauminiam augimui, tačiau šis ryšys nepasitvirtina, kuomet yra kontroliuojama priešlaikinį gimdymą patyrusių moterų nėštumo trukmė.
According to the data of the Institute of Hygiene, in 2018, 1429 preterm infants were born in Lithuania, that is 5.5 percent all newborns are premature. Premature birth is considered to be a major factor in infant mortality and morbidity that can affect infant neurological development and be a cause of infant disability, also mothers of premature children are at risk for mental health problems (Anderson, Cacola, 2017). Between 20% and 48% of women consider their childbirth to be a traumatic experience (Simpson, Catling, 2016), and as many as 68,6% of mothers experience emotional shock after preterm birth (Jurėnas, Paliulytė, 2017), but Sawyer, Nakić Radoš, Ayers, Burn (2015) state that 35 – 44% of women who gave birth experience posttraumatic growth and Spielman, Taubman-Ben-Ari (2009) indicate that preterm birth can lead to higher posttraumatic growth. Meanwhile, it‘s believed that the proneness to guilt and shame have a significant impact on birth-related trauma symptoms (Platt, Freyd, 2012) and post-traumatic growth (Kleim, Ehlers, 2009; Aldwin, 2007). The aim of the study was to determine the relationship between proneness to guilt and shame with birth-related trauma symptoms and post-traumatic growth among women who had a preterm birth. The study involved 77 21 – 44 year old woman (mean 31,37; standard deviation 5,281) who had a preterm birth in 2020 – 2021 years. Traumatic experience was assessed by the City Birth Trauma Scale (Ayers, Wright, Thornton, 2018), the guilt and shame proneness was assessed by Guilt and Shame Proneness Scale (Cohen, Wolf, Panter, Insko, 2011), and post-traumatic growth was assessed by Post Traumatic Growth Inventory (Tedeschi, Calhoun, 1996). 7 The study results show that a higher negative self-evaluation associated with the proneness to shame predicts a greater traumatic experience, and also a higher negative self-evaluation associated with the proneness to shame predicts higher post-traumatic growth. The results revealed that a higher severity of symptoms of traumatic birth experience predicts higher post-traumatic growth. The study also revealed that negative self-evaluation associated with the proneness to shame moderates the relationship between birth-related traumatic experiences and post-traumatic growth: women with a lower negative self-evaluation related to proneness to shame experience higher post-traumatic growth than those with a higher negative self-evaluation associated with the proneness to shame, however, this relationship is not significant when the duration of pregnancy in women who have experienced preterm birth is controlled.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/129256
Appears in Collections:2021 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

52
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

3
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.