Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/129106
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKlivis, Edgaras-
dc.contributor.authorMunderzbakaitė, Miglė-
dc.date.accessioned2021-05-05T08:12:04Z-
dc.date.available2021-05-05T08:12:04Z-
dc.date.issued2021-05-14-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/129106-
dc.description.abstractThe object of the dissertation theoretical texts of adaptations research and adaptations of literary works by Lithuanian and foreign creators in cinema, theater and new media, focusing on inter-media and intercultural processes, emerging conflicts and dialogues. The aim of the research: to apply theoretical insights gleaned from adaptation research, analyze perspectives of selected adaptations of works by both Lithuanian and foreign authors, Mérimée's “The Bear” and Kafka' s “The Trial”, revealing inter-media and intercultural dialogues. The dissertation research consists of three main parts. Part one presents the field of adaptation research as an interdisciplinary and intercultural phenomenon with reference to the insights provided by authors in the field of adaptation studies. The principal classifications formulated in the adaptation studies are described and problematic aspects of adaptation analysis and evaluation are identified. Part two defines the relationship to other areas of study (post-structuralism). The principles of analysis to be applied in adaptation research are defined: tools and accesses. Part three from an inter-media and intercultural perspective, part three analyzes in detail the adaptations of the literary works of Prosper Mérimée and Franz Kafka in various media: cinema, drama, stage media performance, opera, ballet and video games. Cases studies of adaptations are analyzed in several stages: establishing the relationship with the first text; exploring the use of tools in each media to interpret a textual narrative; considering each adaptation as being in the common field of another adaptations; deciphering references, intertexts, notice interfaces (as well as differences).en
dc.description.abstractDisertacijos tyrimo objektas - teoriniai adaptacijų tyrimų tekstai ir literatūros kūrinių adaptacijos Lietuvos ir užsienio kūrėjų kine, teatre ir naujosiose medijose, koncentruojantis į tarpmedijinius ir tarpkultūrinius procesus, besiformuojančius konfliktus ir dialogus. Tikslas – taikant adaptacijų tyrimų teorines įžvalgas, analizės perspektyvas išanalizuoti pasirinktas Lietuvos ir užsienio autorių P. Merimė „Lokys“ ir F. Kafkos „Procesas“ kūrinių adaptacijas, atskleidžiant tarpmedijinius ir tarpkultūrinius dialogus. Disertacijos tyrimą sudaro trys pagrindinės dalys. Pirmoje dalyje pasitelkiant adaptacijų tyrėjų įžvalgas pristatoma adaptacijos tyrimų sritis kaip tarpmedijinis ir tarpkultūrinis reiškinys, apibrėžiami pagrindiniai procesai. Apibūdinamos adaptacijų tyrimuose suformuluotos pagrindinės klasifikacijos. Antroje dalyje apibrėžiamas adaptacijų tyrimų santykis su kitomis studijomis (poststruktūralizmu). Išgryninami taikytini analizės principai: įrankiai ir prieigos. Trečioje - tarpmedijiniu ir tarpkultūriniu aspektu analizuojamos Prospero Merimė ir Franzo Kafkos literatūros kūrinių adaptacijos įvairiose medijose: kine, dramos teatre, sceniniame medijų performanse, operoje, balete bei vaizdo žaidime. Atvejų analizėse konstatuojamas santykis su pirmuoju tekstu; tiriamas medijos įrankių panaudojimas interpretuojant tekstinį pasakojimą; kiekviena adaptacija vertinama bendrame jau sukurtų adaptacijų lauke; siekiama iššifruoti intertekstus, pastebėti sąsajas (taip pat skirtumus).lt
dc.description.sponsorshipMenų fakultetaslt
dc.description.sponsorshipTeatrologijos katedralt
dc.format.extent59 p.-
dc.language.isoenen
dc.publisherVytauto Didžiojo universitetas-
dc.rightsETD darbas prieinamas tik Universiteto intranete / University Intranet only-
dc.subjectAdaptationen
dc.subjectIntermedialen
dc.subjectInterculturalen
dc.subjectAdaptacijalt
dc.subjectTarpmedijiškumaslt
dc.subjectTarpkultūriškumaslt
dc.subject.otherMenotyra / History and theory of arts (H003)-
dc.titleAdaptation of literary works: intermediate and intercultural dialoguesen
dc.title.alternativeLiteratūros kūrinių adaptacijos: tarpmedijiniai ir tarpkultūriniai dialogailt
dc.typedoctoral thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextrestricted-
crisitem.author.deptTeatrologijos katedra-
Appears in Collections:2021 m. (MF dak.)
Files in This Item:
migle_munderzbakaite_ds.pdf568.83 kBAdobe PDF   Until 2026-05-14View/Open
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

17
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

1
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.