Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/128293
Type of publication: dataset
Author(s): Krupavičius, Algis;Baltrušaitytė, Giedrė;Indriliūnaitė, Rasa;Šarkutė, Ligita
Contributor(s): Tarptautinė socialinio tyrimo programa (TSTP, angl. ISSP), UAB „Baltijos tyrimai“
Title: Socialinė nelygybė, valdžios veiksmingumas ir socialinė gerovė
Other Title: Social inequality, government effectiveness and social welfare
Relation: Socialinė nelygybė ir jos rizikos pandemijos metu
Publishing data: VDU mokslo valdymo sistema VDU CRIS
Date: 2020
Keywords: Socialinė nelygybė;Socialinės rizikos;Subjektyvi nelygybės patirtis;Socialinė gerovė;Valdžios efektyvumas;Pandemija;Social inequality;Social risks;Subjective experience of inequality;Social welfare;Government effectiveness;Pandemic
Abstract: Šio projekto tikslas - atlikti subjektyvios socialinės nelygybės ir jos rizikų, socialinės gerovės nuostatų ir požiūrių, valdžios gebėjimų reaguoti į naujus iššūkius tyrimą globalios sveikatos krizės (COVID- 19 pandemijos) kontekste. Projektas pratęsė Tarptautinės socialinio tyrimo programos (TSTP- toliau) įgyvendinimą Lietuvoje, nes socialinės nelygybės tyrimo pagrindu buvo pasirinktas modifikuotas TSTP socialinės nelygybės modulis. Bendrai tai buvo penktoji TSTP socialinės nelygybės modulio apklausa, o Lietuvoje ji yra antroji. Projektas taip pat turėjo specialų nacionalinį valdžios veiksmingumo ir krizės poveikio socialinei gerovei modulį. Konceptualiai viso projekto pagrindinė ašis - socialinės nelygybės poveikis subjektyvioms nuostatoms ir elgsenai pandemijos, kaip globalios sveikatos krizės, kontekste. Pandemijos kontekste tyrimas buvo papildytas naujais kintamaisiais, tokiais kaip subjektyvių grėsmių dėl koronaviruso suvokimas, valdymo institucijų ir valdžios priemonių vertinimas, poveikis individo užimtumui ir pajamoms, gyvenimo būdo pokyčiai, valstybės gyvenimo perspektyvų vertinimas po pandemijos ir kita. Projekte buvo siekiama, kad nauji kintamieji matuotų ne tik Lietuvos situaciją, bet jie leistų šalies atvejį palyginti tarptautiniu mastu. Tad naujų kintamųjų atranka remėsi vykdomomis vienos didžiausių pasaulyje visuomenės nuomonės tyrimų Ipsos MORI kompanijos COVID- 19 pandemijos stebėsenos studijomis daugelyje Europos ir pasaulio šalių, taip pat YouGov kompanijos analogiškais tyrimais.
The aim of this project was to conduct a study of subjective social inequality and its risks, social welfare beliefs and attitudes, and the ability of government to respond to new challenges in the context of the global health crisis (COVID-19 pandemic). The project continued the implementation of the International Social Survey Program (ISSP) in Lithuania, as a modified ISSP social inequality module was chosen as the basis for the social inequality research. Overall, this was the fifth survey of the ISSP social inequality module, and it is the second in Lithuania. The project also had a special national module on government efficiency and the impact of the health crisis on social welfare. Conceptually, the main axis of the whole project is the impact of social inequality on subjective attitudes and behavior in the context of a pandemic as a global health crisis. In the context of a pandemic, the study was supplemented with new variables such as perceptions of subjective threats coming from coronavirus, assessment of management and measures taken by government, impact of pandemic on individual employment and incomes, lifestyle changes, assessment of public life changes after pandemic, and so on. The important aim of the project was that the new variables would not only measure the situation in Lithuania, but would allow the country's case to be compared internationally. Thus, the selection of the new variables was based on ongoing COPID-19 pandemic monitoring studies by Ipsos MORI, one of the world's largest public opinion polls, in many European and other countries, as well as on similar studies by YouGov.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/128293
Appears in Collections:Mokslo duomenys / Research data

Files in This Item:
Anketa BT_ISSP Galutinis klausimynas.pdf707.65 kBAdobe PDF   Until 2023-12-31View/Open

ISSP_duomenu_parengimas_CRIS.docx18.25 kBMicrosoft Word XML   Until 2023-12-31View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

85
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

40
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.