Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/127371
Type of publication: master thesis
Field of Science: Teologija / Theology (H002)
Author(s): Akstinas, Justinas
Title: Dievo kaip tėvo įvaizdžio samprata pagal Katalikų Bažnyčios mokymą ir praktikuojančiųjų katalikų vyrų šio įvaizdžio suvokimo įvertinimas
Other Title: The conception of God as father according to the teaching of the Catholic Church and the evaluation of its perception among practising Catholic men
Extent: 62 p.
Date: 25-Jan-2021
Keywords: Dievo kaip tėvo įvaizdis;Image of God as father;Dievo įvaizdžio formavimasis;Formation of the image of God;Katalikų Bažnyčios mokymas;Teaching of the Catholic Church;Betėvystė;Fatherlessness
Abstract: Magistro darbe atlikto tyrimo rezultatų analizė leidžia daryti šias pagrindines išvadas: 1. Atlikta kokybinė turinio (angl. content) analizė parodė, kad visų trijų tiriamųjų Dievo kaip tėvo įvaizdžio (toliau vartojamas trumpinys – Įvaizdžis) suvokime yra pastebėta neteisingų aspektų ir visi yra susidūrę su vienokia arba kitokia priklausomybe nuo tėvo. Dviejų tiriamųjų tėvas yra priklausomas nuo alkoholio ir vienas tiriamasis pasižymi tarpusavio emocine priklausomybe. Tai gali rodyti, kad dėl tokių santykių su tėvu tiriamųjų kylantys vidiniai konfliktai yra projektuojami į Įvaizdį, todėl jų Įvaizdžio suvokimas bent iš dalies yra neteisingas. Taigi malda, sakramentinis gyvenimas ir net teologijos studijos dar neužtikrina, kad į kataliko gyvenimą pilnai ateitų Dievo malonė. Tikėtina, kad tiriamiesiems problema šioje srityje atsirado dėl dar vaikystėje perimtų negatyvių nuostatų (visi tiriamieji įvardijo jas), kurioms susiformuoti didžiausią reikšmę galėjo turėti tėvas, ypač pirmaisiais gyvenimo metais (vienas tiriamasis neaugo su tėvu nuo vienerių metų). Tiriamieji proto lygmenyje suvokia ganėtinai teisingai Įvaizdį ir kitiems žodžiais perduoda Tokį, vis dėlto savo pasąmonėje, tikėtina, turi kitokio Įvaizdžio suvokimą (emocinį patyrimą). 2. Kokybinio tyrimo autorius, subjektyviai įvertinęs tyrimo rezultatus, daro išvadą, kad tiriamiesiems nereikalingas platesnis supažindinimas su Įvaizdžio samprata pagal Katalikų Bažnyčios mokymą, nes jie Jį ir taip teisingai suvokia proto lygmenyje. Emociniame lygmenyje Įvaizdžio suvokimas kitoks. Įžvelgiama tėvo asmens įtaka jų Įvaizdžio suvokimui. Į iškeltą tyrimo klausimą „Ar Įvaizdžio samprata pagal Katalikų Bažnyčios mokymą gali keisti praktikuojančių katalikų vyrų neteisingo Įvaizdžio suvokimą?“ atsakymas iš dalies yra „Taip“, nes be sampratos proto lygmenyje reikalingas yra ir šios problemos sprendimas emociniame lygmenyje. Praktiškai tai yra įmanoma, nes Katalikų Bažnyčioje yra naudojamos priemonės šiai problemai spręsti.
The analysis of results acquired by research in master‘s study leads to following main conclusions: 1. The teaching of the Catholic Church preserve, authentically explain, and transmit the Image relying mostly on the Bible. Catechism of the Catholic Church as a part of Catholic Church teaching states that the Image can be found in many religions and summarizing the Bible emphasizes such aspects: eternal, immanent and transcendental at the same time, creating in his omnipotence, covenant making, law giving; he is called the king of Israel, father of orphans, widows and the poor. Catechism of the Catholic Church states that the cosmic omnipotence of God shows itself through the family Image (adopting, caring, merciful, forgiving) and that no one is such a father as God because he exceeds human gender – God is no man and with his divine parenthood he is above the human one though human parenthood can partly reflect the Image. 2. After subjectively evaluating the results of the qualitative research, the author makes a conclusion that the men who were interviewed do not need a wider introduction to the Catholic Church conception of the Image because they already perceive it correctly on intellectual level. On emotional level, the perception of the Image is different. A father figure could be said to be influencing the perception of the Image. The answer to the research question – Can the image of God as father according to the teaching of the Catholic Church change the false perception of this image of practicing Catholic men? – is partly yes because without perception on intellectual level the solution is also needed on emotional level. Practically it is possible because the Catholic Church uses means to solve this problem.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/127371
Affiliation(s): Katalikų teologijos fakultetas
Religijos studijų katedra
Appears in Collections:2021 m. (KTF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

47
checked on Dec 5, 2021

Download(s)

50
checked on Dec 5, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons