Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/127058
Type of publication: doctoral thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Šadauskas, Vilius
Title: Foster care and education of children deprived of parental care in Lithuania from the end of the 18th century to the beginning of the 20th century
Other Title: Tėvų globos netekusių vaikų globa ir ugdymas Lietuvoje XVIII a. pab. – XX a. p
Extent: 88 p.
Publishing data: Vytauto Didžiojo universitetas
Date: 14-Jan-2021
Keywords: XVIII a. pab. – XX a. pr.;End of the 18 century –beginning of the 20th century;Modernioji visuomenė;Modern society;Tėvų globos netekę vaikai;Children deprived of parental care;Institucinė globa ir ugdymas;Institutional foster care and education;Vilniaus Vaikelio Jėzaus auklėjimo namai;Vilnius Baby Jesus Care Home
Abstract: In the doctoral dissertation, applying the approach of Education science (History of Education), the socio-educational phenomenon of the foster care and education of children deprived of parental care in Lithuania from the end of the 18th century to the beginning of the 20th century is analysed. The goal of the research is to present empirically-based knowledge about the practices of the past, thus contributing to the scientific discussion about institutional care of children in Lithuania, having first carried out a comprehensive study of the characteristics of the institutional care and education of children deprived of parental care in Lithuania from the end of the 18th century to the beginning of the 20th century. In order to achieve the set goal, based on the works of Lithuanian and foreign scientists, who have analysed the aspects of care and education of children under the institutional care in historical times, historical sources, legal acts of that time, documents on the activities of the Vilnius Baby Jesus Care Home and the files of children cared for in this institution, the following research questions are raised: What were the key characteristics of the institutional care and education of children deprived of parental care in Lithuania from the end of the 18th century to the beginning of the 20th century? Were the practices of institutional care and education of children deprived of parental care in Lithuania from the end of the 18th century to the beginning of the 20th century fundamentally different from or similar to the practices prevalent in other European countries during the same time period? The findings of the dissertation research allows to state that, irrespective of the poor research into the phenomenon that limits better understanding of the possibilities of care and education of the children deprived of parental care and the social reality during the period from the end of the 18th century to the beginning of the 20th century, the children care and education system prevailing in Lithuania during the discussed time period was compliant with the practices and societal needs of the Western and Middle Europe.
Daktaro disertacijoje, taikant edukologijos (švietimo istorijos) mokslo prieigą, yra nagrinėjamas socioedukacinis fenomenas – tėvų globos netekusių vaikų globa ir ugdymas Lietuvoje XVIII a. pab.–XX a. pr. Tyrimo tikslas – atlikus išsamų XVIII a. pab. – XX a. pr. Lietuvoje egzistavusių institucinės tėvų globos netekusių vaikų globos ir ugdymo charakteristikų tyrimą, pateikti empiriškai pagrįstas žinias apie praeityje egzistavusias praktikas, taip prisidedant prie mokslinės diskusijos, susijusios su institucinės vaikų globos klausimais Lietuvoje. Siekiant įgyvendinti išsikeltą tikslą, remiantis Lietuvos ir užsienio mokslininkų darbais, nagrinėjusiais institucijose globotų vaikų globos ir ugdymo klausimus istoriniais laikais, istoriniais šaltiniais, tuo metu galiojusiais teisės aktais, Vilniaus Vaikelio Jėzaus auklėjimo namų veiklos dokumentais ir šioje įstaigoje globotų vaikų bylomis, bandoma atsakyti į šiuos probleminius klausimus: kokiomis esminėmis charakteristikomis pasižymėjo institucinė tėvų globos netekusių vaikų globa ir ugdymas XVIII a. pab. – XX a. pr. Lietuvoje? Ar XVIII a. pab. – XX a. pr. Lietuvoje egzistavusios institucinė tėvų globos netekusių vaikų globos ir ugdymo praktikos reikšmingai skyrėsi ar buvo panašios į kitose to meto Europos šalyse taikytas praktikas? Disertacinio tyrimo radiniai, leidžia teigti, kad neatsižvelgiant į menką reiškinio ištirtumą, ribojantį kokybišką XVIII a. pab. – XX a. pr. socialinės realybės ir tėvų globos netekusių vaikų globos bei ugdymo galimybių suvokimą, aptariamuoju laikotarpiu Lietuvoje egzistavo Vakarų ir Vidurio Europos šalių taikytas praktikas ir visuomenės poreikius atitinkanti vaikų globos ir ugdymo sistema.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/127058
Affiliation(s): Švietimo akademija
Appears in Collections:2021 m. (ŠA dak.)

Files in This Item:
vilius_sadauskas_ds.pdf963.75 kBAdobe PDF   Until 2026-01-14View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons