Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/127054
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Glodenytė, Dovilė
Supervisor: Kaušylienė, Angelė
Title: Socialinę riziką patiriančių šeimų poreikio pagalbai tyrimo analizė
Other Title: Families at social risk need for help research analysis
Extent: 38 p.
Date: 14-Jan-2021
Keywords: Socialinę riziką patiriančios šeimos;Families at social risk;Pagalba;Need for help
Abstract: Šeima yra unikali socialinė institucija, suteikianti savo nariams emocinę paramą, tenkinanti jos narių poreikius, perduodanti vertybes. Ji turi ypatingą reikšmę ir vaikų socializacijai. Dėl šiuolaikinei visuomenei būdingo greitėjančio gyvenimo tempo, permainų, ekonominių sąlygų kaitos ne visos šeimos geba prisitaikyti, užtikrinti savo narių poreikių tenkinimą. Tai yra šeimos patiriančios socialinę riziką. Socialiniai darbuotojai, dirbantys su socialinę riziką patiriančiomis šeimomis turi atsižvelgti ir įvertinti individualius kiekvienos šeimos poreikius pagalbai. Bakalaurinio darbo tyrimo objektas – Socialinę riziką patiriančių šeimų pagalbos poreikis, o tyrimo tikslas - išsiaiškinti su kokiais dažniausiai socialinę riziką patiriančių šeimų pagalbos poreikiais susiduria socialiniai darbuotojai.
Family is a unique social institution that gives its members emotional support, fulfilling the needs of its members, conveying values. It also has a special role to play in the socialisation of children. Due to the accelerating pace of life, change, changes in economic conditions, not all families are able to adapt and ensure the needs of their members, thanks to the accelerating pace of life, change, economic conditions, not all families are able to adapt and ensure the needs of their members. These are families at social risk. Social workers working with families at social risk must take into account and assess the needs of each family for assistance.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/127054
Appears in Collections:2021 m. (ŠA bak.)

Files in This Item:
dovile_glodenyte_bd.pdf527.49 kBAdobe PDF   Until 2026-01-14View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

118
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

68
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.