Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/126968
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Bagušauskas, Mantas
Supervisor: Navickas, Vytas
Title: Prekybos automobilių rinkos perspektyvos Lietuvoje
Other Title: Cars trade market perspectives in Lithuania
Extent: 57 p.
Date: 12-Jan-2021
Keywords: Prekybos automobiliai;Vehicles;Automobilių rinka;Automotive industry;Elektromobiliai;Electric car;Ekonomika;Economy
Abstract: Vienas svarbiausių ekonomikos išsivystymo lygį atspindinčių faktorių – automobilių sektorius, kuriame konkuruoja pasaulio gamintojai, automobilių kaina, prekės ženklas ir technologijos. Tai lemia didelę koncentraciją rinkoje, naujų dalyvių patekimo į rinką kliūtis. Automobilių gamintojai ir pardavėjai priversti orientuotis į vartotojų poreikius, aukštąsias technologijas, nuspėti automobilių rinkos tendencijas. Darbe apžvelgiami prekybos automobilių rinkos plėtros aspektai, tendencijos. Apžvelgiama automobilių sektoriaus ir rinkos vystymasis bei veiksniai, darantys įtaką automobilių pardavimui. Taip pat darbe aptariamos automobilių pardavimų ateities galimybės. Jos išskiriamos aptarus prekybos automobiliais situaciją rinkoje bei ekologiškų automobilių rinkos plėtros perspektyvas. Darbe aptariami ir automobilių rinkos ateities pokyčiai. Šiame bakalauro darbe siekta atskleisti prekybos automobiliais rinkos perspektyvas Lietuvoje. Ši tema yra aktuali tuo, kad automobilių rinkos perspektyvų numatymas tampa vis sudėtingesnis dėl vartotojų reiklumo, nuolat besiplečiančio automobilių asortimento ir technologinių naujovių, todėl svarbus teisingas vartotojų elgsenos supratimas, metodikos parinkimas, kuris leistų prognozuoti prekybos automobiliais rinkos perspektyvas šalyje. Šiame bakalauro darbe yra nagrinėjama 670 tyrime dalyvavusių respondentų patirtis, lėmusi automobilių pasirinkimą, požiūris į elektromobilius ir motyvai, ateityje lemsiantys automobilio pasirinkimus. Šio darbo tyrimo rezultatai atskleidė, kad ateityje respondentai automobilį keis kas 4-9 metus, rinksis brangesnį automobilį, varomą dyzelinu. Teigtina, kad jie ieškos panašaus į jau turėtą automobilį: tiek pagal prekės ženklą, tiek pagal degalų rūšį. Nors išskirti du dažniausiai pasirenkami automobilių prekės ženklai, tačiau daugės besirenkančių ne tik kitos markės, bet ir hibridinius automobilius. Vadinasi, automobilių kaina užims svarbiausią vaidmenį ir smarkiai lems vairuotojų pasirinkimą bei rinkoje esančių automobilių pasiskirstymą. Tikėtina, kad elektromobiliai išpopuliarėti gali kur kas greičiau, jeigu bus pasiūlyta vairuotojus tenkinanti kaina.
One of the most important factors reflecting the level of economic development is the automotive industry, in which global manufacturers, vehicles prices, brands and technologies compete. This leads to high market concentration, barriers to entry for new entrants. Car manufacturers and sellers are forced to focus on consumer needs, high technology, and predict car market trends. In this reaserch reviews the development aspects and trends of the commercial car market. The development of the automotive sector and market and the factors influencing car sales are reviewed. The paper also discusses the future possibilities of vehicle sales. They are singled out after discussing the situation of automotive industry in the market and the prospects for the development of the ecological car market. The future changes of the car market are also discussed in the work. This bachelor's thesis aims to reveal the prospects of the automotive industry in Lithuania. This topic is relevant due to the fact that forecasting car market prospects is becoming more and more difficult due to consumer demand, constantly expanding car range and technological innovations, so it is important to correctly understand consumer behavior and choose a methodology to predict car market prospects in the country. This bachelor's thesis examines the experiences of 670 respondents who influenced vehicle choice, attitudes towards electric cars, and the motives that will determine car choices in the future. The results of this study revealed that in the future, respondents will change their vehicle every 4-9 years, choosing a more expensive diesel-powered car. It is said that they will look similar to the car they already have: both by brand and by type of fuel. Although the two most frequently chosen car brands have been singled out, there will be many people choosing not only other brands but also hybrid vehicle. Consequently, the price of cars will play a key role and will greatly determine the choice of drivers and the distribution of cars on the market. It is likely that electric vehicle will become much more popular if a driver-friendly price is offered.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/126968
Appears in Collections:2021 m. (ŠA bak.)

Files in This Item:
mantas_bagusauskas_bd.pdf1.45 MBAdobe PDF   Until 2026-01-12View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

68
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

14
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.