Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/126692
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Imbrasas, Dainius
Supervisor: Kisieliauskas, Justinas
Title: Instagram komunikacijos tendencijos populiariausiose Lietuvoje nuomonės lyderių paskyrose
Other Title: Instagram communication trends in the most popular accounts of opinion leaders in Lithuania
Extent: 40 p.
Date: 12-Jan-2021
Keywords: Socialiniai tinklai;Nuomonių lyderiai;Turinys;Social networks;Opinion leaders;Content
Abstract: Baigiamojo darbo tikslas – išanalizuoti populiariausių socialinio tinklo Instagram Lietuvoje paskyrų turinio tinklelį per pastaruosius 6 mėnesius (nuo 2020 m. birželio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 1 d.) ir atskleisti populiariojo turinio tendencijas, leidžiančias daryti prielaidas apie tam tikrus šalies auditorijos pomėgius ar lūkesčius socialinių tinklų komunikacijoje. Baigiamąjį bakalauro darbą sudaro įvadas, dvi dėstymo dalys, bendrų teorinių žinių ir praktinio darbo apibendrinimas bei išvados. Pirmoje dėstymo dalyke yra atliekama teorinė analizė – apžvelgiami socialiniai tinklai, jų ypatybės, giliau nagrinėjamas Instagram ir jo veikimo principas, galimybės, atliekama literatūros apžvalga. Antroje dėstymo dalyje analizuojamas penkių populiariausių socialinio tinklo Instagram Lietuvoje paskyrų turinio tinklelis per pastaruosius 6 mėnesius. Analitinės baigiamojo darbo dalies rezultatai atskleidžia, kad populiariausi ir didžiausias sekėjų gretas turintys nuomonės formuotojai Lietuvoje Instagram socialinį tinklą išnaudoja kaip erdvę savęs demonstravimui bei prekinių ženklų reklamai, kuriuos pasitelkdami stengiasi daryti įtaką visuomenės nuomonei ir pasirinkimams.
The aim of this thesis – to analyze the content grid of the most popular social network Instagram accounts in Lithuania during the last 6 months (from 1 June 2020 to 1 December 2020) and to reveal the trends of popular content, which allow to make assumptions about certain hobbies or expectations of the country's audience communication. The bachelor's thesis consists of an introduction, two parts of the teaching, a summary of general theoretical knowledge and practical work, and conclusions. The first subject is a theoretical analysis - an overview of social networks, their features, a deeper analysis of Instagram and its operation principle, possibilities, a review of the literature. The second part of the course analyzes the content grid of the five most popular social network Instagram accounts in Lithuania during the last 6 months. The results of the analytical part of the final work reveal that the most popular and largest opinion leaders in Lithuania use the Instagram social network as a space for self-demonstration and brand advertising, which they use to influence public opinion and choices.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/126692
Appears in Collections:2021 m. (EVF bak.)

Files in This Item:
dainius_imbrasas_bd.pdf5.6 MBAdobe PDF   Until 2026-01-12View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

108
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

71
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.