Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/126687
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBendoraitienė, Evelina-
dc.contributor.authorŠvenčionytė, Miglė-
dc.date.accessioned2021-01-04T09:49:15Z-
dc.date.available2021-01-04T09:49:15Z-
dc.date.issued2021-01-11-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/126687-
dc.description.abstractŠiame magistro baigiamajame darbe analizuojama žaliųjų obligacijų rinka ir emisijos dydį lemiantys veiksniai. Atliekant empirinį tyrimą keliamas klausimas: kokie veiksniai lemia žaliųjų obligacijų emisijos dydį? Tyrimo objektas yra veiksniai, lemiantys žaliųjų obligacijų emisijos dydį. Tyrimo tikslas – ištirti, kokie veiksniai ir kokį poveikį daro žaliųjų obligacijų emisijos dydžiui. Tyrimui atlikti taikomi metodai: loginė mokslinės literatūros analizė ir sisteminimas, duomenų transformavimas naudojantis R-Studio programa, empirinis ekonometrinis tyrimas naudojantis GRETL programa, duomenų rinkimas ir apdorojimas naudojantis Excel programa. Tyrimas apima 2013-2019 m. laikotarpį, analizuojamos 168 įmonių duomenys apie žaliąsias obligacijas, įmonių metiniai finansiniai rodikliai ir to laikotarpio makroekonominiai veiksniai.Tyrimo rezultatai parodė, kad žaliųjų obligacijų emisijos dydį skatina ilgesnis obligacijų išpirkimo terminas, vidutinį arba žemesnį reitingą turinčios obligacijos. Taip pat emisijos dydį skatina emitento bendrojo turto rodiklis, makroekonominių veiksnių poveikis neaptiktas.lt
dc.description.abstractThis master thesis analyzes the green bond market and the factors affecting the issue size. An empirical study raises the question: what factors determine the size of a green bond issue? The object of the research is the factors that determine the size of the green bond issue. The aim of the study is to investigate what factors affect the size of the green bond issue. Methods used for the research: logical analysis and systematization of scientific literature, data transformation using R-Studio program, empirical econometric research using GRETL program, data collection and processing using Excel program. The study analyze the period 2013-2019, the sample consist of 168 companies on their issued green bonds, annual financial indicators of companies and macroeconomic factors. The results of the study show that the size of the issuance of green liabilities is driven by the longer maturity of liabilities, the average or lower rating of green bonds. Also the size of the issue is driven by the issuer total assets ratio, the effect of macroeconomic factors is not detected.en
dc.description.sponsorshipEkonomikos ir vadybos fakultetaslt
dc.format.extent69 p.-
dc.language.isoltlt
dc.rightsETD darbas viešai neprieinamas / No access-
dc.subjectEmisijalt
dc.subjectSocialiai atsakingas investavimaslt
dc.subjectŽaliosios obligacijoslt
dc.subjectBond issuanceen
dc.subjectSocially responsible investingen
dc.subjectGreen bondsen
dc.subject.otherEkonomika / Economics (S004)-
dc.titleŽaliųjų obligacijų emisijos dydį lemiančių veiksnių vertinimaslt
dc.title.alternativeEvaluation of the factors determining the green bond issue sizeen
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextembargo_20260111-
crisitem.author.deptFinansų katedra-
Appears in Collections:2021 m. (EVF mag.)
Files in This Item:
migle_svencionyte_md.pdf1.74 MBAdobe PDF   Until 2026-01-11View/Open
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

30
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

4
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.