Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/126641
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Bikmanaitė, Aistė
Title: Jašiūnų dvaro parko dendroflora
Other Title: Dendroflora of Jašiūnai manor park
Extent: 39 p.
Date: 13-Jan-2021
Keywords: Jašiūnų dvaro parkas;Jašiūnai manor park;Dendroflora;Dendroflora;Botanika;Botany;Tyrimai;Research
Abstract: 2020 m. ištirta Jašiūnų dvaro parko dendroflora. Lauko tyrimų metu nustatyta parko sumedėjusių augalų botaninė įvairovė. Atlikta parko medžių ir krūmų sistematinio spektro analizė, pateikti natūralaus paplitimo arealai. Pateikti anotuoti introdukuotų ir savaime plintančių augalų aprašai, bei atliktas kiekybinis jų palyginimas. Pateiktos botaninės parko sumedėjusių augalų rūšių charakteristikos. Parko dendroflora suskirstyta pagal gyvenimo formas. Pateiktas parko sumedėjusių augalų naudingumas. Jašiūnų Balinskių dvaro parke rastos 47 sumedėjusių augalų rūšys, kurios priskiriamos 29 gentims ir 16 šeimų. Daugiausiai rūšių (8 rūšys) priklauso erškėtinių (Rosaceae) šeimai. Parko dendroflorą pagal gyvenimo formą sudaro 33 medžių ir 14 krūmų rūšių. Iš 47 parke augančių sumedėjusių augalų 21 rūšis yra introdukuota ir 26 rūšys savaiminės. Atlikus dendrofloros ekonominį įvertinimą nustatyta, kad didžiausia naudingųjų augalų grupė yra dekoratyviniai medžiai ir krūmai, jiems priskiriamos 30 rūšių.
In 2020 the dendroflora of Jašiūnai manor park was studied. Field research identified botanical diversity of woody plants in the park. An analysis of the systematic spectrum of trees and shrubs in the park has been performed and the areas of natural distribution have been presented. Annotated descriptions of introduced and spontaneous plants are presented, and their quantitative comparison is performed. The botanical characteristics of woody plant species in the park are presented. The dendroflora of the park is divided according to life forms. Usefulness the park woody plants are presented. In the Jašiūnai manor park 47 species of woody plants were found, which belong to 29 genera and 16 families. Most species (8 species) belong to the Rosaceae family. The dendroflora of the park in terms of lifestyle consists of 33 species of trees and 14 species of shrubs. Of the 47 woody plants growing in the park, 21 species are introduced and 26 species are spontaneous. An economic assessment of dendroflora has shown that the largest group of useful plants are ornamental trees and shrubs, with 30 species.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/126641
Affiliation(s): Švietimo akademija
Appears in Collections:2021 m. (ŠA bak.)

Files in This Item:
aiste_bikmanaite_bd.pdf2.11 MBAdobe PDF   Until 2026-01-13View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

16
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

6
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.