Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/126576
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLisinskienė, Aušra-
dc.contributor.authorŠevčuk, Rima-
dc.date.accessioned2021-01-02T14:12:09Z-
dc.date.available2021-01-02T14:12:09Z-
dc.date.issued2021-01-11-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/126576-
dc.description.abstractŠiuolaikiško paauglio gyvenimas yra labai dinamiškas. Didelę įtaką moksleivio fiziniam aktyvumui daro besikeičiantys visuomenės įpročiai, šiuolaikinės technologijos bei, kaip paaiškėjo 2020 metais, COVID-19 viruso prevencijos taikomi reikalavimai. Pirmoje šio darbo dalyje, remiantis moksline literatūra, nagrinėjama fizinio aktyvumo raiška ir fizinio aktyvumo svarba paauglių sveikatai. Antroje dalyje pristatoma tyrimo metodika ir jo organizavimas. Trečioje dalyje pateikiami atliktos apklausos duomenys ir atliekama tyrimo rezultatų analizė. Ketvirtoje dalyje aptariami atlikto tyrimo rezultatai. Darbo pabaigoje pateikiamos išvados. Tyrimo objektas – paauglių fizinis aktyvumas Tyrimo subjektas – 18 – 19 metų moksleiviai (merginos ir vaikinai N = 77) Tyrimo tikslas – ištirti moksleivių fizinį aktyvumą pasaulinio COVID-19 viruso paplitimo metu. Tyrimo uždaviniai: 1. Atskleisti paauglių fizinį aktyvumą pagal lytį. 2. Išsiaiškinti kiek paaugliai yra fiziškai aktyvus priklausomai nuo jų gyvenamosios vietos. 3. Išsiaiškinti paauglių fizinio aktyvumo raišką socialinės padėties aspektu. Tyrimo metodai: Mokslinės literatūros analizė, anketinė apklausa, statistinė tyrimo duomenų analizė. Rezultatai: Paauglių fizinis aktyvumas COVID-19 pandemijos metu yra itin mažas. Reikšmių vidurkis nesiekia 2,13 balo (5 balų skalėje) Išvados: 1. Vaikinai buvo fiziškai aktyvesni už merginas. 2. Paauglių, gyvenančių nuosavuose namuose fizinio aktyvumo rodikliai buvo geresni, nei gyvenančių butuose, bet skirtumai nebuvo statistiškai reikšmingi. 3. Geriau nei dauguma gyvenantys paaugliai buvo fiziškai aktyvesni nei tie, kurie gyvena, kaip dauguma arba vargingiau negu dauguma. Raktiniai žodžiai: fizinis aktyvumas, sveikata, kūno kultūra, sportas, mokiniai, pandemija.lt
dc.description.abstractThe life of a modern teenager is very dynamic. The student's physical activity is greatly influenced by the changing habits of the society, modern technologies, and, as it turned out in 2020, the requirements for the prevention of the COVID-19 virus. The first part of this work, based on the scientific literature, examines the expression of physical activity and the importance of physical activity for adolescent health. In the second part, the research methodology and its organization are presented. In the third part, the data of the survey are presented and the analysis of the research results is performed. In the fourth part, the results of the study are discussed. At the end of the work, conclusions are presented. Research object – physical activity of teenagers. Research subject - 18 - 19 year old students (girls and boys N = 77) The aim - to investigate the physical activity of teenagers during the global spread of COVID-19 virus. Research tasks: 1. Reveal teenagers physical activity by gender. 2. Find out how many teens are physically active depending on where they live. 3. Find out the expression of teenagers' physical activity in terms of social status. Research methodology. Analysis of scientific literature, questionnaire survey, methods of mathematical statistics. Results: The physical activity of adolescents during the COVID-19 pandemic is extremely low. The mean of the values is less than 2,13 points (on a 5-point scale) Conclusions: 1. Guys were more physically active than girls. 2. Teenagers living in private homes had better physical activity rates than those living in flats, but the differences were not statistically significant. 3. Teenagers living better than most were more physically active than those living, like most or weaker than most. Keywords: physical activity, health, physical education, sports, students, pandemic.en
dc.description.sponsorshipŠvietimo akademijalt
dc.format.extent39 p.-
dc.language.isoltlt
dc.rightsETD darbas prieinamas tik Universiteto intranete / University Intranet only-
dc.subjectFizinis aktyvumaslt
dc.subjectPhysical activityen
dc.subjectSveikatalt
dc.subjectHealthen
dc.subjectSportaslt
dc.subjectSportsen
dc.subjectMokiniailt
dc.subjectStudentsen
dc.subject.otherEdukologija / Education (S007)-
dc.titleVyresniojo amžiaus paauglių fizinis aktyvumas, Pasaulinio Covid-19 viruso paplitimo metult
dc.title.alternativePhysical activity of older teenagers during global spread of Covid-19 virusen
dc.typebachelor thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextembargo_20260111-
crisitem.author.deptMokytojų rengimo institutas-
Appears in Collections:2021 m. (ŠA bak.)
Files in This Item:
rima_sevcuk_bd.pdf1.42 MBAdobe PDF   Until 2026-01-11View/Open

Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

27
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

16
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.