Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/126517
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Norbutaitė, Aistė
Title: Kahoot programėlės naudojimas 7 klasės muzikos teorijos pamokose, skatinant mokinių motyvaciją mokytis
Other Title: Usage of Kahoot application in the 7th form music theory classes when encouraging the students’ motivation to learn
Extent: 28 p.
Date: 11-Jan-2021
Keywords: Motyvacija mokytis;Motivation to learn;Kahoot programėlė;Kahoot application;Mokiniai;Students
Abstract: Šio darbo teorinėje dalyje, remiantis įvairių autorių nuomone, aprašyta mokymosi motyvacijos ir motyvo samprata. Taip pat pateikiami mokinių motyvacijos mokytis lemiantys veiksniai, bei išskiriami mokymosi motyvacijos skatinimo būdai ugdymo procese. Tiriamojo darbo tikslas – kahoot programėlės naudojimas pamokose, skatinant mokinių motyvaciją mokytis. Tyrimui pasirinkta 7 klasė, muzikos teorijos pamokos. Šioje klasėje pastebėta mokinių motyvacijos mokytis problema. Tyrimo metu buvo stebimi, analizuojami mokinių motyvacijos ir mokymosi rezultatų pokyčiai. Taip pat nestruktūruoto pokalbio su mentore metu buvo aptariama, kaip kiekvienos pamokos metu kito mokinių mokymasis, dalyvavimas pamokoje naudojant kahoot programėlę. Atlikus veiklos tyrimą paaiškėjo, kad pasitelkiant išmaniąsias technologijas – naudojant kahoot programėlę, mokiniai labiau įsitraukia į mokymosi procesą, aktyviau dalyvauja pamokos metu. Įžvelgta, jog 7 klasės muzikos teorijos pamokose programėlės naudojimas daro teigiamą poveikį, skatina mokinių motyvaciją mokytis ir lemia geresnius mokymosi rezultatu.
The theoretical part of this work, based on the opinion of various authors, describes learning motivation and the concept of a motif. It also presents the factors determining the students’ motivation to learn, and distinguishes the ways of learning motivation encouragement in the process of education. The objective of the research work – usage of Kahoot application in classes when encouraging the students’ motivation to learn. The 7th form and music theory lessons were selected for the research. The problem of the students’ motivation to learn was observed in this form. The changes of students’ motivation and learning results were observed and analysed. Also, during the non-structural conversation with the mentor, it was discussed how the students’ learning and participation changed during every lesson when using Kahoot application. After performing the activity research it emerged that when smart technologies are invoked – using Kahoot application, students are more involved in the learning process, more actively participate during the lesson. It could be interpreted that the usage of the application in the 7th form music theory classes has positive effect, encourages students’ motivation to learn and determines better learning results.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/126517
Affiliation(s): Švietimo akademija
Appears in Collections:2021 m. (Profesinių studijų pedagogika)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

28
checked on May 1, 2021

Download(s)

7
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons