Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/126503
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Jankauskas, Mantas
Title: Objective predicative construction in modern English literature. Equivalents in Lithuanian
Other Title: Anglų kalbos papildinio, išreikšto predikatinėmis konstrukcijomis (su bendratimi ir veiksmažodžio -ing formomis) vartojimas grožinėje literatūroje ir jo atitikmenys lietuvių kalboje
Extent: 66 p.
Date: 11-Jan-2021
Keywords: E. Hemingway;The old man and the sea;Ernestas Hemingvėjus;„Senis ir jūra“
Abstract: Šio bakalauro darbo tyrimo tikslas yra ištirti anglų kalbos papildinio, išreikšto predikatinėmis konstrukcijomis (su bendratimi ir veiksmažodžio -ing formomis) vartojimą grožinėje literatūroje ir jo atitikmenis lietuvių kalboje. Buvo siekiama išanalizuoti būdus, kaip papildinys, išreikštas predikatinėmis konstrukcijomis perteikiamos iš anglų kalbos į lietuvių kalbą, ir pateikti konstrukcijų pavyzdžius iš šiuolaikinės anglų literatūros. Buvo iškeltas probleminis klausimas: kokiomis sakinio dalimis iš anglų kalbos į lietuvių kalbą verčiamas papildinys, išreikštas predikatinėmis konstrukcijomis? Uždaviniai: 1. Kiekybiškai palyginti veiksmažodžio bendraties ir veiksmaždžio –ing formas naudojančias papildinio predikatyvines konstrukcijas. 2. Sugrupuoti E. Hemingvėjaus romane “Senis ir jūra” rastus sakinius su papildiniu išreiktomis predikatyvinėmis konstrukcijomis pagal matrices veiksmažodžius, kuriais prasideda tos konstrukcijos 3. Išanalizuoti, kokiais būdais anglų kalbos papildinys, išreikštas predikatinėmis konstrukcijomis, verčiamas į lietuvių kalbą. Iš Ernesto Hemingvėjaus romano „Senis ir jūra“, publikuoto (1952), iš viso buvo atrinkti 58 sakiniai, remiantis pagal matricos veiksmažodžius iš (5 2015) atlikto semantinio tyrimo. Atlikus tyrimą, buvo nustatytą, kad papildinys, išreikštas predikatinėmis konstrukcijomis (su bendratimi) buvo labiau paplitęs, negu papildinys, išreikštas predikatinėmis konstrukcijomis (su veiksmažodžio -ing formomis). Abiejų tipų papildinio, išreikšto predikatinėmis konstrukcijomis formos dažniausiai buvo rastos situacijose, apibūdinančiose suvokimo pojūčius. Romane ieškota visų 310 Egan (2015) išvardytų matricos veiksmažodžių, tačiau papildinio predikatinėse konstrukcijose knygoje buvo aptikta iš viso 16 skirtingų matricos veiksmažodžių Tarp jų, “let", “see”,”watch" veiksmažodžiai buvo populiariausi. Taip pat papildinio, išreikšto predikatinėmis konstrukcijomis (su bendratimi ir veiksmažodžio -ing formomis) buvo išversta iš anglų kalbos į lietuvių kalbą (2007) perteikiant į prijungiamuosius sakinius, tarinius, papildinius ir pažyminius.
This study aims to investigate the objective predicative constructions in English and their equivalents in Lithuanian on the basis of the novel The Old Man and the Sea by E. Hemingway. The objectives were to review the objective predicative constructions in a theoretical aspect, to assess the frequency of objective predicative constructions, which constructions are more prevailing in the novel, to determine what means of expressions are more prevailing in Lithuanian translation of The Old Man and the Sea. The total number of 58 sentences were extracted from The Old Man and the Sea published in 1952, translated in 2007. The sentences were searched based on the list of matrix verbs provided by Egan (2015). The results showed that objective predicative constructions with infinitive were found to be more prevalent, in comparison to the objective predicatives with the -ing form. Both types of objective predicatives were mostly found in situations describing sense of perception. Also, the infinitive objective predicative constructions often started with verbs of inducement. And the objective predicatives were translated from English to Lithuanian by rendering them into clauses in most situations (the subordinate clause with “how” being the most prevalent), followed by predicates, objects, attributes and the translator’s option to omit the predicative construction.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/126503
Affiliation(s): Švietimo akademija
Appears in Collections:2021 m. (ŠA bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

22
checked on May 1, 2021

Download(s)

19
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons