Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/126477
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Muzika / Music (C001)
Author(s): Stankevičiūtė, Gabrielė
Supervisor: Sakellariou, Georgios
Title: A practical exploration of the boundaries between music and sound art
Other Title: Praktinis muzikos ir garso meno ribų tyrimas
Extent: 17 p.
Date: 13-Jan-2021
Keywords: Muzika;Music;Garso menas;Sound art;Instaliacija;Installation;Ribos;Boundaries
Abstract: Darbo objektas: šį darbą sudaro teorinė ir praktinė dalys, kuriose tyrinėjami ir nagrinėjami iššūkiai apibrėžiant muziką ir garso meną, nustatant ribas tarp jų ir identifikuojant jų panašumus ir skirtumus. Darbo problema: kur derėtų brėžti liniją tarp muzikos ir garso meno? Darbo tikslas: atliekant mokslinės literatūros ir užsienio garso meno darbų analizę apibrėžti muziką ir garso meną, jų panašumus ir skirtumus. Darbo uždaviniai: darbe siekiama aprašyti ir išanalizuoti muzikos ir garso meno sritis; pavaizduoti subjekto problemą audiovizualinėje formoje (naudojant originalią muzikinę garso produkciją), sukuriant instaliaciją “Octet of Three” (liet. “Trijų žmonių oktetas”), iliustruojančią ploną liniją tarp abiejų sričių; aprašyti metodologiją ir kūrybinį rezultatą. Esminės išvados: muzika ir garso menas turi daugiau panašumų nei skirtumų. Nėra įmanoma tiksliai nustatyti juos skiriančios ribos ne tik todėl, kad ji nuolatos kinta, bet ir todėl, kad nėra tikslios definicijos nei muzikai, nei garso menui.
Subject of work: this work consists of both theoretical and practical components, which examine and explore the challenges of defining music and sound art, determining the boundaries between them and identifying their connections and differences. The problem: where should the line be drawn between music and sound art? The aim: to determine what is sound art and music, their differences and similarities by conducting an analysis of scientific literature and foreign sound art works. Tasks: the work aims to describe and analyse the fields of music and sound art; to portray the problem of the subject in an audio-visual form (using original musical audio production), by making an installation “Octet of Three”, which illustrates how thin the line between both fields is; to describe the methodology and creative outcomes. The main conclusion: music and sound art have more connections than differences. It is impossible to determine the exact border between those fields, because it is not only constantly changing, but also there are no exact definitions for music or sound art.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/126477
Appears in Collections:2021 m. (MF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

24
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

14
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons