Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/126274
Type of publication: dataset
Author(s): Stelmokienė, Aurelija;Aukštakalnytė, Rita;Jarašiūnaitė-Fedosejeva, Gabija;Kravčenko, Karina;Simonaitytė, Vitalija;Šarkutė, Ligita;Vaznonienė, Gintarė;Žilys, Apolonijus
Contributor(s): Europos socialinio tyrimo Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumas (EST EMTIK);UAB „RAIT“
Title: Europos socialinio tyrimo 9-osios bangos Lietuvoje duomenys
Other Title: European Social Survey (Round 9) Lithuanian data
Relation: Projektas „Lietuvos narystės Europos socialinio tyrimo Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciume plano įgyvendinimas” (Nr. VS-3) finansuojamas Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Lietuvos mokslo tarybos
Publishing data: Europos socialinio tyrimo Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumas (EST EMTIK)
Date: 2019
Keywords: Pasitikėjimas;Politika;Socialinės vertybės;Socialinė atskirtis;Diskriminacija;Religija;Tautinė tapatybė;Gyvenimo eiga;Teisingumas;Sąžiningumas;Trust;Politics;Social values;Social exclusion;Discrimination;Religion;National identity;Life course;Justice and;Fairness
Abstract: Europos socialinis tyrimas (EST) yra kas dvejus metus atliekama tarptautinė apklausa, jau įgyvendinta daugiau nei 35 Europos šalyse. Pagrindiniai tyrimo tikslai yra trys: (1) stebėti ir interpretuoti besikeičiančias Europos visuomenių nuostatas ir vertybes bei analizuoti, kaip jos sąveikauja su kintančiomis Europos institucijomis, (2) kurti ir tobulinti pažangius tarptautinių apklausų atlikimo metodus Europoje ir pasaulyje, (3) sukurti Europos socialinių rodiklių kolekciją, apimančią ir nuostatų rodiklius. Nuo 7-osios tyrimo bangos, tyrimą finansuoja EST Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumo (EST EMTIK) nariai, stebėtojai ir svečiai, atstovaujantys nacionalinėms vyriausybėms. Dalyvaujančios šalys tiesiogiai finansuoja pagrindines EST EMTIK koordinavimo išlaidas, taip pat lauko darbus ir nacionalinio koordinavimo išlaidas savo šalyje. Devintoji tyrimo banga vykdyta 30 šalių taikant griežčiausias apklausų atlikimo metodikas. Lietuvoje tyrimas vykdytas laikantis tikimybinės atrankos sudarymo principų (pritaikyta daugiapakopė atranka pagal LR teritorinį suskirstymą), iš atrinktų 4190 namų ūkių apklausti 1835 gyventojai, kurie buvo 15 m. ar vyresni pasiektas 59,21 proc. atsako dažnis. Tiesioginio interviu metu respondentai atsakinėjo į nuolatinio pagrindinio klausimyno klausimus, kurie kartojami kiekvienoje tyrimo bangoje, ir į du devintojoje bangoje įtrauktus kintančius klausimų blokus „Teisingumas ir sąžiningumas“ ir „Gyvenimo eiga“ (pastarasis yra dalinis trečiosios bangos modulio pakartojimas). Vidutiniškai tiesioginis interviu truko apie 60,4 min. (stand. nuokrypis 10,7 min.). Siekiant užtikrinti standartizuotą duomenų rinkimą ir jų patikimumą, devintojoje bangoje pirmąsyk taikytas CAPI metodas - apklausa vykdyta tiesiogiai bendraujant su respondentu ir duomenis fiksuojant planšetiniu kompiuteriu.
The European Social Survey (ESS) is an academically-driven multi-country survey, which has been administered in over 35 countries to date. Its three aims are, firstly – to monitor and interpret changing public attitudes and values within Europe and to investigate how they interact with Europe's changing institutions, secondly – to advance and consolidate improved methods of cross-national survey measurement in Europe and beyond, and thirdly – to develop a series of European social indicators, including attitudinal indicators. From Round 7 it is funded by the Members, Observers and Guests of ESS European Research Infrastructure Consortium (ESS ERIC) who represent national governments. Participating countries directly fund the central coordination costs of the ESS ERIC, as well the costs of fieldwork and national coordination in their own country. In the ninth round, the survey covered 30 countries and employed the most rigorous methodologies. The survey was based on strict probability sampling principles (with an application of the multi-stage sampling design with two sampling domains of Lithuanian Republic).1835 sample size of 15 years old or older Lithuanian residents (out of 4190 gross sample size of Lithuanian households) was achieved with a response rate of 59.21 %. The face-to-face interview included questions on a variety of core topics repeated from previous rounds of the survey and also two modules developed for Round 9 covering Justice and Fairness in Europe, and the Timing of Life (the latter is a partial repeat of a module from Round 3). An average length of the interview was 60.4 min. (and 10.7 min. of std. deviation).CAPI (computer assisted personal interview) method as ESS data collection mode was applied for the first time in Lithuania, to assure greater data reliability and standardization of data collection during fieldwork.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/126274
Appears in Collections:Mokslo duomenys / Research data

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

159
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

1
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons