Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/126267
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKaraliūtė, Akvilė-
dc.contributor.authorRahimov, Asif-
dc.date.accessioned2020-12-30T11:11:13Z-
dc.date.available2020-12-30T11:11:13Z-
dc.date.issued2021-01-12-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/126267-
dc.description.abstractThis Bachelor's thesis examines the possible impact of public sector wages on corruption in the Baltic states. The scientific question: What is the impact of wages on corruption in public sector in the Baltics ? Object of the research: the impact of wages on corruption in public sector. The goal of the research: after the analysis of theoretical aspects of the relationship between corruption and wages in public sector, to assess how wages have an influencing role on corruption. The hypothesis of this paperwork is that public sector wages have a certain effect on the Baltic states’ corruption level. The definition and background of corruption and the factors that affect and cause corrupt activity, researches done on the impact of public sector wages on corruption, are discussed in the theoretical framework of the diploma paper. The performed analysis allowed to reach the conclusion that the researched topic is relevant in today's society and, after analyzing the available literature on this issue, it needs to be examined in more detail performing an econometric analysis. In the empirical part of the diploma paper, three Baltic states were taken into consideration with the collected data of wages and corruption index. The data period refers to 2009–2019 and the data is processed by using programme “Gretl” and performing a dynamic panel data model. The results suggest that wages have a lagged effect on corruption.en
dc.description.abstractŠiame bakalauro darbe tiriamas atlyginimų viešajame sektoriuje poveikis korupcijai Baltijos šalyse. Probleminis klausimas: Kokią įtaką viešojo sektoriaus atlyginimai daro korupcijai Baltijos šalyse ? Tyrimo objektas: viešojo sektoriaus atlyginimų įtaka korupcijai. Tyrimo tikslas: išanalizavus korupcijos ir atlyginimų sąryšio viešajame sektoriuje teorinius aspektus, įvertinti, kaip darbo užmokestis daro įtaką korupcijai. Darbo hipotezė yra ta, kad viešojo sektoriaus atlyginimai daro tam tikrą įtaką Baltijos šalių korupcijos lygiui. Diplominio darbo teorinėje dalyje yra aptariama pačios korupcijos sąvokos reikšmė, veiksniai, lemiantys korupcijos lygį, bei aptariami tyrimai, kuriuose analizuota atlyginimų įtaka korupcijai. Atlikta analizė leido prieiti prie išvados, kad tiriama tema yra aktuali šių dienų visuomenėje ir, išanalizavus turimą literatūrą šiuo klausimu, reikia ją plačiau nagrinėti atliekant ekonometrinę analizę. Empirinėje bakalauro darbo dalyje aptariama trijų Baltijos šalių situacija, remiantis turimais duomenimis apie atlyginimus bei korupcijos indeksą. Analizuoti 2009–2019 m. duomenys, kurie apdoroti „Gretl“ programos pagalba, sudarant dinaminį panelinių duomenų metodą. Gauti rezultatai leidžia teigti, kad atlyginimai turi vėluojantį poveikį korpucijai.lt
dc.description.sponsorshipEkonomikos ir vadybos fakultetaslt
dc.format.extent55 p.-
dc.language.isoenen
dc.rightsETD darbas prieinamas tik Universiteto intranete / University Intranet only-
dc.subjectBaltic statesen
dc.subjectCPIen
dc.subjectPublic sectoren
dc.subjectWagesen
dc.subjectCorruptionen
dc.subjectBaltijos šalyslt
dc.subjectCPIlt
dc.subjectViešasis sektoriuslt
dc.subjectAtlyginimailt
dc.subjectKorupcijalt
dc.subject.otherEkonomika / Economics (S004)-
dc.titleAssessment of the effect of public sector wages on corruption in the Baltic statesen
dc.title.alternativeViešojo sektoriaus atlyginimų poveikis korupcijai Baltijos šalyselt
dc.typebachelor thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextrestricted-
crisitem.author.deptEkonomikos katedra-
Appears in Collections:2021 m. (EVF bak.)
Files in This Item:
asif_rahimov_bd.pdf1.42 MBAdobe PDF   Until 2026-01-12View/Open
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

29
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

5
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.