Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/126264
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Vaitiekutis, Rolandas
Title: Policijos mokyklos fizinio rengimo programos poveikis fizinių gebėjimų kaitai
Other Title: The impact of a police school physical training program on changes in physical ability
Extent: 41 p.
Date: 11-Jan-2021
Keywords: Fizinių gebėjimų kaitai;Changes in physical ability;Fizinio rengimo programa;Physical training program;Policijos mokykla;Police school
Abstract: Fiziniai gebėjimai ir jų palaikymas aukštame lygyje yra labai svarbus kiekvieno žmogaus gyvenime ir jo darbinėje veikloje. Policijos pareigūno darbe geras fizinis pasiruošimas, aukšti fizinių gebėjimų rodikliai padeda ne tik tinkamai atlikti pavestas funkcijas, bet ir gerai jaustis tiek fiziškai, tiek psichologiškai. Atliekantis policinės veiklos funkcijas pareigūnas gali patekti į ekstremalias situacijas, kuriose ypač svarbūs tokie fiziniai gebėjimai, kaip jėga, greitumas, ištvermė ir vikrumas. Įstaiga, kuri ruošia policijos pareigūnus, yra Lietuvos policijos mokykla, joje pareigūnai rengiami pagal patvirtintą programą. Viena iš svarbių programos dalių yra susijusi su fizinių gebėjimų ugdymu. Suprasdamas, kokie yra svarbūs pareigūno darbe gerai išvystyti fiziniai gebėjimai, esu tikras, kad yra aktualu tirti fizinių gebėjimų kaitą policijos pareigūnų mokymo įstaigoje.
Physical abilities and maintaining them at a high level are very important in every person's life and work. Good physical preparation and high physical abilities in the work of a police officer help not only to perform the assigned tasks properly, but also to feel good both physically and psychologically. An officer in charge of policing may enter emergency situations where physical abilities such as strength, speed, endurance and agility are particularly important. The institution that trains police officers is the Lithuanian Police School, where officers are trained according to an approved program. One important part of the program is related to the development of physical abilities. Understanding the importance of a well developed physical ability in the work of an officer, I am convinced that it is relevant to study the change in physical ability in a police officer training institution.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/126264
Affiliation(s): Švietimo akademija
Appears in Collections:2021 m. (ŠA bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

48
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

13
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons