Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/126178
Type of publication: master thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Margevičienė, Ernesta
Title: Viešųjų įstaigų komunikacijos iššūkiai skaitmenizuotoje visuomenėje: Kėdainių rajono savivaldybės atvejis
Other Title: The chalenges of the public organizations comunication‘s in digital society: the case of Kėdainiai municipality
Extent: 55 p.
Date: 12-Jan-2021
Keywords: Elektroninė viešoji paslauga;Viešoji įstaiga;Viešoji komunikacija;Electronic public services;Public sector;Public communication
Abstract: Šiame darbe analizuojamos viešųjų įstaigų teikiamos viešosios paslaugos ir viešųjų įstaigų komunikacijos iššūkiai skaitmenizacijos kontekste. Šio darbo teorinėje dalyje analizuojama tiek lietuvių, tiek užsienio autorių pateikiama elektroninių viešųjų paslaugų samprata ir ją formuojantys veiksniai. Taip pat analizuojami moksliniuose darbuose pateikiami veiksniai darantys įtaką viešųjų įstaigų paslaugų perkėlimui į skaitmeninę erdvę. To pasėkoje, analizuojama viešųjų įstaigų skaitmenizuotos komunikacijos iššūkiai. Metodologinėje darbo dalyje aprašomas naudojamas tyrimo metodas, tyrimo metodo pagrindiniai pranašumai bei tyrimo atlikimo eiga. Paskiausiai pateikiami atlikto tyrimo rezultatai naudojant monografinio ir grafinio modeliavimo metodus. Taip pat darbo pabaigoje pateikiamos atlikto tyrimo ir darbo išvados, naudotos literatūros sąrašas bei priedai.
This paper analyses the services of the public organizations and the chalenges of the public organizations comunication‘s in the context of the digital transformation and the society. First part of this paper analyses the views of scientists about the concept of the digital public services according to digital comunication. There for are analized the factors of the public services concept. Also are analized factors of the digitalization in the public sector, wich are submited in the scientific literature. The second part identifies the chalenges of the public organizations comunication‘s according to digitalization of the public services. This part of the paper describes the used research method ant it‘s advantages. Also describes the process of the reserch. And in the end of this paper is provided the results of the work and the research using monographic and graphic methods. Lastly are presented the list of the used literature and the queationnaire of the reserch.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/126178
Affiliation(s): Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas
Viešosios komunikacijos katedra
Appears in Collections:2021 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

17
checked on May 1, 2021

Download(s)

36
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.