Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/126109
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Žiukas, Laurynas
Title: Pradinių klasių berniukų mokymo plaukti ypatumai
Other Title: Peculiarities of primary school boys swimming lessons
Extent: 46 p.
Date: 12-Jan-2021
Keywords: Plaukimas;Swimming;Berniukai;Pradinukai;Vaikai;Programa;Boys;Kids;Pre-schoolers;Program
Abstract: Tyrimo problema: Mokslinėje literatūroje galima rasti vienokių ar kitokių mokymo plaukti programų, bet mažai kalbama apie pradinių klasių berniukų mokymo plaukti ypatumus, jau turintiems pradinių plaukimo įgūdžių. Taip pat mažai informacijos randama apie berniukų įgūdžių formavimo ypatumus, pratybų turinio paskirstymą, krūvio pritaikymą, pratimų bei užduočių dozavimą. Nėra aptariama kiek ir kokių pakartojimų reikia atlikti per treniruotę, kiek laiko skirti atsigavimui ir koks turėtu būti atsigavimas. Lietuvoje yra pateiktos tik mokymo plaukti gairės arba schemos (Skyrienė, Tarūtienė, 2004), nėra patvirtintų mokymo plaukti programų. Todėl visi plaukimo treneriai ir sporto klubai turi susidėlioją savo programas, pagal kurias moko plaukti, bet kurių efektyvumas nėra ištirtas. Tyrimo objektas: Pradinių klasių berniukų mokimo plaukti ypatumai. Tyrimo subjektas:7-10 metų berniukai turintys pradinius plaukimo įgūdžius. Tikslas: parengti 7-10 metų berniukų, mokančių plaukti, tolesnio tobulėjimo programą, įvertinti jos veiksmingumą ugdant tolesnius plaukimo įgūdžius, bei nustatyti vaikų nuomonę apie savo gebėjimą plaukti. Uždaviniai: 1. Parengti mokymo programą, jau mokantiems plaukti pradinukams, bei įvertinti jos efektyvumą. 2. Išanalizuoti vaikų nuomonę apie savo gebėjimą plaukti. Tyrimo metodai: Mokslinės ir metodinės literatūros analizė, testavimas, anketavimas, statistinė analizė.
Research problem: One or another swimming training programs can be found in the scientific literature, but there is little talk about the peculiarities of swimming instruction for primary school boys who already have basic swimming skills. There is also little information about the peculiarities of boys' skills formation, distribution of exercise content, load adjustment, dosage of exercises and tasks. There is no discussion of how many and what repetitions need to be done during a workout, how much time to devote to recovery, and what recovery should be. In Lithuania, only guidelines or schemes for swimming training are provided (Skyrienė, Tarūtienė, 2004), there are no approved swimming training programs. As a result, all swimming coaches and sports clubs have their own programs that teach swimming, but their effectiveness has not been studied. Object of research: Peculiarities of primary school boys' teaching to swim. Subject of research: boys aged 7-10 with basic swimming skills. Aim: to develop a program for the further development of boys 7 to 10 years of age who are able to swim and to evaluate its effectiveness in developing further swimming skills, also to analize their own opinion about their ability to swim. Tasks: 1. Develop a training program to help improve the skills of beginners who are already able to swim and test it‘s effectiveness . 2. Analyze children's opinion about their ability to swim. Research methods: Analysis of scientific and methodological literature, testing, questionnaires, statistical analysis.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/126109
Affiliation(s): Švietimo akademija
Appears in Collections:2021 m. (ŠA bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

47
checked on May 1, 2021

Download(s)

20
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons