Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/112086
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Raškauskienė, Audronė
Title: Mobiliųjų telefonų naudojimas ruošiantis užsienio (anglų) kalbos brandos egzamino kalbėjimo dalies užduotims
Other Title: The use of mobile phones for the speaking part of the national school leaving exam of english
Extent: 44 p.
Date: 19-Dec-2020
Keywords: Mobilus telefonas;Mobile phone;Užsienio (anglų) kalbos brandos egzaminas;School Leaving Exam of English;Informacinės sistemos;Information technology
Abstract: Audronės Raškauskienės profesinių studijų Pedagogika baigiamojo darbo „Mobiliųjų telefonų naudojimas ruošiantis užsienio (anglų) kalbos brandos egzamino kalbėjimo dalies užduotims“ tikslas – atskleisti galimybes naudotis mobiliaisias telefonais su įrašymo funkcija ruošiantis užsienio (anglų) kalbos brandos egzamino kalbėjimo (sakytinės sąveikos ir raiškos) dalies užduotims. Darbo teorinėje dalyje pristatomos išmaniųjų technologijų (IT) ir išmaniųjų komunikacinių technologijų (KT) sąvokos, apžvelgiamos informacinių komunikacinių technologijų naudojimo galimybės ugdymo procese, ypatingą dėmesį kreipiant į informacinių komunikacinių technologijų naudojimo galimybes užsienio (anglų) kalbos pamokose. Siekiant nustatyti galimybes naudoti mobiliuosius/išmaniuosius telefonus rengiant(-is) atlikti užsienio (anglų) kalbos valstybinio brandos egzamino kalbėjimo (sakytinės sąveikos ir raiškos) dalies užduotis, atliktas pedagoginės veiklos kokybinis tyrimas, kurio metu buvo naudoti stebėjimo, analizės ir interviu metodai. Tyrime dalyvavo Kauno gimnazijos vienuoliktos klasės mokiniai iš keturių skirtingų klasių, lankantys tą patį anglų kalbos srautą. Tyrimo metu buvo pravestas trijų nuotolinių anglų kalbos pamokų ciklas per ZOOM platformą, kurio tikslas - įdiegti inovaciją, t.y. daryti audio įrašus mobiliaisias telefonais ruošiantis užsienio (anglų) kalbos brandos egzamino kalbėjimo dalies užduotims. Invovacijai įdiegti buvo pasirinkta užsienio (anglų) kalbos brandos egzamino kalbėjimo dalies užduotis „Pasisakymas pagal diagramą (pateikiamas planas)“ pagal užsienio kalbos (anglų, vokiečių, prancūzų, rusų) brandos egzamino kalbėjimo (sakytinės sąveikos ir raiškos) užduočių reikalavimus. Tyrimo metu pamokos buvo struktūruotos taikant ESA (angl. Engage, Study, Activate) anglų kaip užsienio kalbos dėstymo metodologiją, turinys pateiktas taikant neurolingvistinį užsienio kalbų dėstymo metodą, o užduotys buvo parinktos iš mokomosios knygos Speaking for Exams (2015). Tyrimo metu atskleista, kad visi tyrime dalyvavę moksleiviai turėjo galimybę naudotis mobiliaisiais telefonais su įrašymo funkcija atliekant užsienio (anglų) kalbos brandos egzamino kalbėjimo dalies užduotį „Pasisakymas pagal diagramą (pateikiamas planas)“ ir pademonstravo įgiję žinių ir gebėjimą (1) apibūdinti skritulinę diagramą ir (2) įvertinti savo atliktį pagal užsienio (anglų) kalbos brandos egzamino kalbėjimo dalies vertinimo kriterijus.
The aim of Audronė Raškauskienė’s thesis “The Use of Mobile Phones for the Speaking Part of the National School Leaving Exam of English” is to reveal the possibilities of using mobile phones in preparation for the speaking part of the National School Leaving Exam of English. The theoretical part of the thesis presents the concepts of information technology (IT) and information and communications technology (ICT) and discusses the possibilities of using information and communication technologies in education, paying a special attention to the possibilities of using information and communication technologies in teaching and learning foreign languages, especially English. In order to determine the possibilities of using mobile phones in preparation for the speaking part of the National School Leaving Exam of English, a qualitative research was carried out using such methods as observation, analysis and interview. The eleventh grade students of a Kaunas gymnasium participated in the research. The research was carried out in three stages which corresponded with three distance English lessons on the ZOOM platform conducted by the author of the present thesis. The aim of the lessons was to implement the innovation, i.e. to make audio recordings on mobile phones in preparation for the speaking part of the National School Leaving Exam of English. The tasks to describe a pie chart taken from the textbook Speaking for Exams (2015) were chosen to implement the innovation. The students had to describe a pie chart, answer the provided questions, record their talk and evaluate it according to the provided assessment criteria. The lessons were conducted using ESA (Engage, Study, Activate) ELT methodology and the neurolinguistic approach to foreign language teaching and learning. The study revealed that all students had the opportunity to use mobile phones to record their talk and demonstrated the ability (1) to describe the pie chart in response to the provided task and (2) to evaluate their talk according to the given assessment criteria.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/112086
Appears in Collections:2020 m. (Profesinių studijų pedagogika)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

80
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

14
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons