Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/112069
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Abalikštienė, Edita
Supervisor: 
Title: Žemės aukščio vizualizacijos 3D modelio kūrimas integruotose pamokose
Other Title: Creating a visual 3d model of land height by integrating lessons
Extent: 34 p.
Date: 19-Dec-2020
Keywords: Integruotos pamokos;Integrated lessons;3D modelis;3D model;Projektinė veikla;Project activities
Abstract: Apklausus 2020 m. skirtingas Lietuvos mokyklas baigusius 25 respondentus nustatyta, kad nei vienas mokykloje nekūrė jokio modelio. Apklausus 26 8 klasių mokinius nustatyta, kad jie be pagalbos nemokėtų sukurti realius objektus atvaizduojančio 3D modelio. Tyrimo objektas – Žemės aukščio vizualizacijos kūrimas integruojant Dailės, Matematikos, Geografijos ir Informacinių technologijų pamokas 8 klasėje. Tyrimo tikslas – panaudoti Žemės aukščio vizualizacijos 3D modelio kūrimo metodiką integruojant Dailės, Matematikos, Geografijos ir Informacinių technologijų pamokas. Tyrimo uždaviniai: 1. Aptarti integruoto ugdymo svarbą šiuolaikiniame ugdymo kontekste. 2. Nustatyti erdvinio modeliavimo ir sąmonės kartografavimo reikšmę ugdyme. 3. Pateikti technologijas, taikomas Žemės aukščio vizualizacijos 3D modelio sudarymui. 4. Įvertinti kaip Žemės aukščio vizualizacijos 3D modelis gali būti kuriamas integruojant Dailės, Matematikos, Geografijos ir Informacinių technologijų pamokas 8 klasėje. Tyrimo metu 8 klasės mokiniai pagal mastelį sudarys realų vietovės 3D reljefo maketą. Mokiniai iš kartono pagamins realios vietovės (Kauno mikrorajono) Žemės aukščio vizualizacijos 3D modelį. Vietovės reljefą reikalingą gamybai mokiniai gaus iš Kauno miesto dalies topografinio žemėlapio (Geografija – žemėlapių, reljefo temos). Moksleiviai pagal mastelį išskaičiuos horizontalines plokštumas naudodami Kauno topografinį žemėlapį (Matematika – mastelis) ir iš kartono išsipjaus plokštumas (Dailė – dailės raiškos veiklos sritis). Darbas atliekamas grupėmis po 3-4 mokinius. Kiekviena grupė sudarys Žemės aukščio vizualizacijos 3D modelį, nustatys modelio mastelį. Darbų pristatymui pateiks sudarytus modelius ir juos palygins su specialių programų pagalba sudarytu Lietuvos 3D reljefo skaitmeniniu žemėlapiu. Šiuo veiklos tyrimu siekiama įvertinti, kaip mokiniai geba sudaryti Žemės aukščio vizualizacijos 3D modelį. Mokiniai įgyvendinant šią inovaciją integruos dailės-matematikos-geografijos-informacinių technologijų žinias. Kurdami tikslų Žemės aukščio vizualizacijos 3D modelį lavins savo kūrybinius – inžinerinius gebėjimus.
According to the 2020 survey 25 respondents who graduated from different Lithuanian schools found that none of them developed any model at school. A survey of 26 8th graders found that they would not be able to create a 3D model depicting real objects without help. The aim of the research is to use the methodology of creating a 3D model of the Earth's height visualization by integrating the lessons of Art, Mathematics, Geography and Information Technologies. Research tasks: 1. To discuss the importance of integrated education in the modern context of education. 2.To determine the significance of spatial modeling and consciousness mapping in education. 3. To present the technologies applied to the creation of a 3D model of the Earth's height visualization. 4. Assess how a 3D model of Earth's height visualization can be developed by integrating Art, Math, Geography and Information Technology lessons in 8th grade. During the study, 8th grade students scaled up a realistic 3D terrain layout of the area. Working in groups, students made 3D models of Earth height visualization from various Kaunas districts. The models created for the presentation of the works were compared with the digital map of Lithuanian 3D terrain. When creating 3D models of the Earth's height visualization with students, it would be recommended to redistribute the lessons during the day as follows: geography - art - information technology lessons so that the activities can run smoothly (part of mathematics (scale) would be competently taught by art or geography teacher). In summary, it can be stated that the planned activities have been implemented, models have been developed and they have been compared. During the activities, skills of art expression, perception of the earth's surface, work with a computer were formed, and students' creative abilities were promoted. Students will integrate knowledge of art-mathematics-geography-information technology in the implementation of this innovation. By developing an accurate 3D model of the Earth's height visualization, you will develop your creative and engineering skills.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/112069
Appears in Collections:2020 m. (Profesinių studijų pedagogika)

Files in This Item:
edita_abalikstiene_psbd.pdf3.53 MBAdobe PDF   Until 2025-12-19View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

40
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

18
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.