Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/111996
Type of publication: doctoral thesis
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Sidabras, Nerijus
Supervisor: Augustaitis, Algirdas
Title: Accurasy of leaf area index (LAI) estimated by the hemiview system and its apllications in research of scots pine stand healthy and productivity
Other Title: Hemisferinių nuotraukų metodu nustatyto lapijos ploto indekso tikslumas ir jo pritaikymo galimybės pušynų būklės ir produktyvumo tyrimuose
Extent: 41 p.
Publishing data: Vytauto Didžiojo universitetas
Date: 22-Dec-2020
Keywords: Leaf area index;Lapijos ploto indeksas;Plant area index;Augalijos ploto indeksas;Hemispherical photography;Hemisferinės nuotraukos
Abstract: The Leaf area index (LPI) is one of the most important structural indicators of stands, describing many biological and physiological processes related to crown vegetation. Leaf area index (LAI) quantifies the amount of leaf area bearing by a tree or whole stand normalized by the unit of crown projected or the whole stand ground area. The object of the PhD thesis research is the plant / leaf area index obtained by the method of hemispheric photographs. The identified applications have shown that the use of the hemispherical photograph method is limited in mixed and perennial stands with abundant undergrowth, craze, or a perspective second grove. All indirect leaf/plant area determination methods obtained lower absolute numerical crown total surface area index values compared to the reference projected surface area: hemispherical photography method about 80%, mixed method – 11%. In a middle-aged, pure pine forest of natural origin, the PAI determined with the help of digital hemispherical photography best reflects the taxonomic characteristics of the stand determined in a circular plot with a radius of about 10 ± 1 m (about 314 m²). At that time, the most informative part of the hemispherical photograph is that which covers the entire area of the study plot without going outside it and is calculated for each stand individually, depending on the average height of the stand. By complying with these requirements, the API can explain up to 70-80% of the variability in total stand tax rates. This is a norm that should be followed when choosing the size of the test plots.
Lapijos ploto indeksas (LPI) – tai vienas iš svarbiausių medynų struktūrinių rodiklių apibūdinančių daugybę biologinių bei fiziologinių procesų susijusių su lajų vegetacija. LPI skaitinė reikšmė nusako lapijos plotą, tenkantį žemės paviršiaus ploto vienetui. Disertacijos tyrimo objektas- hemisferinių nuotraukų metodu gautas augalijos/lapijos ploto indeksas. Atlikus metodinius API nustatymo rezultatus išsiaiškinta, kad nustatant augalijos ploto indeksą būtina atsižvelgti į hemisferinių nuotraukų pikselių pasiskirstymą. Taip pat nustatyta, jog HemiView programa neturi šakų persidengimo bei spyglių prisikabinimo kampo korekcijų įvesties galimybės, todėl absoliutinė skaitinė lajos suminio paviršiaus ploto indekso reikšmė yra apie 80 % mažesnė nei etaloninė. Tyrimų metu sukurtas ir išbandytas mišrus metodas išsaugo aukštą API kintamumo paaiškinamumo lygį tarp rodiklių, bei įvedus minėtus koeficientus priartina absoliutines reikšmes prie etaloninio dydžio, kai skirtumas medyne siekia vos 11 %. Nustatytos panaudojimo galimybės parodė, jog hemisferinių nuotraukų metodo panaudojimas ribotas mišriuose ir įvairiaamžiuose medynuose, kuriuose gausus pomiškis, trakas ar perspektyvus antrasis ardas. Hemisferinių nuotraukų pagalba nustatytas API geriausiai atspindi pusamžio medyno taksacines charakteristikas, nustatytas skrituliniame barelyje, kurio spindulys yra apie 10 ± 1 metras ( apie 314 m²). Tuo metu, informatyviausia hemisferinės nuotraukos dalis yra ta, kuri apima visą tyrimo barelio plotą, neišeinant už jo ribų ir paskaičiuojama kiekvienam medyne individualiai, priklausomai nuo medyno vidutinio aukščio. Laikantis šių reikalavimų API gali paaiškinti iki 70 - 80% suminių medyno taksacinių rodiklių kintamumo. Tai normatyvas, kurio reikėtų laikytis pasirenkant tyrimo barelių dydį.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/111996
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA MEF dak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

26
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

3
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons