Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/111406
Type of publication: master thesis
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Meškauskas, Jokūbas
Supervisor: Butkus, Ričardas
Title: Įrankio į darbuotojo rankas veikiančių jėgų tyrimai
Other Title: Research of hand-held tool generated forces on worker’s hands
Extent: 50 p.
Date: 9-Jun-2020
Keywords: Darbo įrankis;Mažinimo priemonės;Rankas veikiančios jėgos;Reduction means;Work tools;Hand affecting forces
Abstract: Mechaniškai sukeliamų jėgų energijos perdavimas į žmogaus kūno dalis priklauso nuo bendrųjų standumo savybių, kurias apibūdiname kaip jėgas kontaktuojančias tarp mechanizmų ir žmogaus kūno dalių. Dirbant su vibruojančiais rankiniais darbo įrankiais, kurie sukelia neigiamas jėgas veikiančias į plaštakos zonas, svarbu laikytis visų galimų prevencijos priemonių ir laiku sukontroliuoti vibracijos padrytą žalą. Tyrime apžvelgiama kitų autorių tyrimų medžiaga apie įrankio sukeliamų neigiamų jėgų poveikį žmogui, o ypač vibracijos perdavimui. Tokie tyrimai Lietuvoje negausūs, o ir užsienio autorių tyrimų nėra daug. Tyrimąjame darbe analizuojama rankomis valdomų įrankių jėgų pasiskirstymas ant darbuotojo plaštakos zonų. Analizės metu nustatyta, kad rankomis valdomo įrankio masė (9,4 kg) vidutinis svorio jėgų pasiskirstymas į darbuotojo rankas, dešinei rankai siekia 18,5±0,6 N, kairei – 24,4±0,9 N. Pritaikius pagalbinį liemens diržą, sumažinantį apkrovą į rankas, veikiančios jėgos sumažėjo dešinei rankai apie 5 N, o kairei – 12 N. Tikėtina, kad dėl tokio jėgų sumažėjimo bus mažesnis ir vibracijos poveikis darbuotojui.
The transmission of mechanical energy to the human body depends on the rigidity properties of the system, which can be described by the contact forces between the machine and the human body. When working with vibrating hand tools that cause negative forces acting on the hand areas, it is important to apply all possible prevention measures and to control the damage caused by vibration in a timely manner. The study reviews the research material on the impact of negative forces caused by the tool on humans and especially the transmission of vibration of other authors. There are not many such research papers neither in Lithuania, nor by foreign authors. The research analyzes the distribution of hand-operated tool forces on the worker's hand zones. The analysis showed that the average weight distribution of the weight of the hand-operated tool (9.4 kg) to the worker's hands reached 18.5 ± 0.6 N for the right hand and 24.4 ± 0.9 N for the left hand. After applying the torso belt, which reduced the load on the hands, the forces acting on the right hand were reduced by about 5 N and on the left by 12 N. It is likely that such a reduction in forces will also reduce the impact of vibration on the worker.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/111406
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA ŽŪIF mag.)

Files in This Item:
Jokūbas_Meškauskas_md.pdf2.7 MBAdobe PDF   Until 2025-06-12View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.