Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/110590
Type of publication: doctoral thesis
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Šidlauskas, Giedrius
Supervisor: Augustaitis, Algirdas
Title: Paprastosios pušies medynų tvarumą sąlygojantys veiksniai globalios kaitos sąlygomis
Other Title: Key factors limiting scots pine stands sustainability under the presses of global changes
Extent: 134 p.
Publishing data: Vytauto Didžiojo universitetas
Date: 13-Nov-2020
Keywords: Paprastoji pušis;Scot pine;Tvarumas;Klimato kaita;Sustainability;Global change
Abstract: Bandomuosiuose "Prokazin" paprastosios pušies želdiniuose, kilmės vietos (platumos) įtaka buvo reikšminga vidutiniams medynų produktyvumo rodikliams. Didžiausią metinį prieaugį demonstravo populiacijos, kurių kilmė pateko į platumos viduriniąją zoną ir į ilgumos vakarinę zoną. Pietvakarinės populiacijos geriausiai adaptavosi prie Lietuvos klimato. Aukštaitijos nacionalinio parko pusamžiame pušyne dviejų sezonų balandžio mėn. bei einamųjų metų liepos ir rugpjūčio mėn. vidutinė temperatūra lėmė medžių, iš skirtingų genetinių grupių, augimo intensyvumo skirtumus. Konkurencijos kaip ir medžių genomo įtaka yra viena svarbiausių sąlygų formuojantis pušų medynams. Nustatytas neigiamas amonio ir teigiamas nitratų kiekio poveikis prieaugiui pasireiškė visoms pušims, atstovaujančioms visoms išskirtoms genetinėms grupėms, tik geriausių medžių grupėje šis poveikis buvo reikšmingiausias, o prasčiausių – nereikšmingas. Dzūkijos nacionaliniame parke kenkėjai pasirinko medyną, kuriame augantys medžiai buvo mažiau gyvybingi dėl didesnio inbrydingo laipsnio. Iš esmės nebuvo galimybės identifikuoti tokios pušų genetinės grupės, kuri streso metu žūtų dėl nepalankių aplinkos sąlygų. Nors atskirų genetinių grupių augimo intensyvumas ir priklausomybės nuo meteorologinių veiksnių skyrėsi, tačiau skirtumai nebuvo reikšmingi, jie sąlygoti bendrų kaitos tendencijų. Medžių konkurencinė įtampa turėjo kur kas didesnę reikšmę jų dendrometriniams parametrams ir lajų būklei nei jų genetinės įvairovės rodikliai. Tuo pačiu, pušų populiacija, išgyvenusi spyglius graužiančių kenkėjų invaziją, išliko genetiškai įvairi, o pavienės žūstančios pušys galėjo būti didesnės konkurencinės kovos rezultatas. Medyno užterštumo laipsnis AB "Achema" poveikio zonoje išryškino konkurencijos indekso reikšmę medynų išskirtų genetinių grupių pušų dendrometriniams parametrams, prieaugiui ir lajos būklei tik taršos intensyviai paveiktuose medynuose. Medžio reakcijos į aplinkos kaitą, įskaitant meteorologinius veiksnius, aplinkos užterštumą ir konkurenciją, priklauso nuo medžių genetinės įvairovės rodiklių. Karštis vegetacijos laikotarpiu turėjo tendenciją neigiamai sąlygoti pažeistų, mažiausių dendrometrinių parametrų ir prasčiausios būklės pušų radialųjį prieaugį. Tai nauja pušų reakcija į kylančią birželio–rugpjūčio mėnesių temperatūrą Lietuvoje.
In the experimental Scots pine "Prokazin" field trial significant effect of latitude as well as longitude on the mean stand dendrometric parameters of the pine provenances was established. The obtained results indicate clear effect of latitude as well as longitude on variation in the mean stand values of the pine provenances. Correlative analysis of the monthly values of meteorology and tree ring width showed more higher positive than negative reactions to temperature and precipitation monthly fluctuations of southern provenances along latitudinal gradient. The reactions to these climatic parameters differed less between western, middle and eastern provenances along the longitudinal gradient. The results obtained in Aukstaitija national park, revealed that trees which demonstrated the most intensive BAI formation, best crown condition and the most significant reaction to changes in meteorology and air pollution comprised one tree genetic group, while trees with adverse characteristics the other one. Despite this, competition intensity had the most significant effect on BAI formation. Results on Scots pine stands one of which suffered a severe damage by needle eating forest pests indicated that the harm of insect damage was greater for the trees with higher degree of inbreeding than for the trees with lower degree of inbreeding. Despite that, the obtained data revealed that tree competition indices had also more significant effect on tree condition and productivity than their genotype. Three Sots pine stands located at different distances from nitrogen fertilizer plant “Achema” which survived the changes in emission loads from high to low level were investigated. The obtained results showed that competition indices had a significant effect on tree health deterioration both over the period of high pollution level and recovery over the period of reduced pollution level. The heat in the vegetation period tended to negatively cause the radial growth of the damaged, with smallest dendrometric parameters and the worst condition pines. Scots pine population which survived high pollution level was genetically more similar and less diverse than populations growing under natural conditions due to the fact that all individuals sensitive to air pollutants effect were dying over the unfavorable period.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/110590
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA MEF dak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

37
checked on May 1, 2021

Download(s)

9
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons