Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/110566
Type of publication: doctoral thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Maumevičius, Ernestas
Supervisor: Burbulis, Natalija
Title: Sėklos ir trąšų normų įtaka pluoštinių sėjamųjų kanapių biologiniam potencialui, perspektyvių selekcinių linijų kūrimas ir įvertinimas
Other Title: Ifluence of seed and fertiliser rates on the biological potential of hemp, deveopment and evaluation of prospective selection lines of hemp
Extent: 122 p.
Publishing data: Vytauto Didžiojo universitetas
Date: 12-Nov-2020
Keywords: Pluoštinė kanapė;Sėjamoji kanapė;Sėklos ir trąšų normos;Biologinis potencialas;Selekcinės linijos;Hemp;Fiber hemp;Seed and fertiliser rates;Biological potential;Selection lines
Abstract: Sėjamųjų kanapių derliaus kiekybiniai ir kokybiniai parametrai didžiąja dalimi priklauso nuo sėklos ir trąšų normų, kurios turi būti optimizuojamos konkrečiam auginimo regionui. Lietuvoje ilgą laiką buvo uždraustas sėjamųjų kanapių auginimas, todėl mokslinėje literatūroje stinga rekomendacijų apie optimalias sėklos ir trąšų normas užsienyje sukurtų ir pluoštui skirtų sėjamųjų kanapių veislių auginimui, trūksta vietinių sėjamųjų kanapių veislių, išsiskiriančių kiekybiniais ir kokybiniais parametrais. Disertacijos tyrimų tikslas – nustatyti sėklos ir trąšų normų poveikį pluoštui skirtų sėjamųjų kanapių veislių biologiniam potencialui bei įvertinti Lietuvoje sukurtas kanapių selekcines linijas in vitro ir in vivo. Darbe atlikti sėklos ir trąšų normų poveikio sėjamųjų kanapių biometriniams parametrams, pasėlio piktžolėtumui ir pluošto derliaus kiekybiniams ir kokybiniams parametrams tyrimai; veiksnių, lemiančių sėjamųjų kanapių somatinių ląstelių dediferenciacijos procesą in vitro kultūroje tyrimai; įvertinti šeimų grupių atrankos metodu sukurti sėjamųjų kanapių selekciniai numeriai bei atrinkta produktyvi, sėklai skirta bei pritaikyta Lietuvos klimato sąlygoms sėjamųjų kanapių selekcinė linija. Atlikti ir šioje disertacijoje aprašomi tyrimai yra aktualūs teikiant praktines rekomendacijas mūsų šalies, pluoštui skirtų sėjamųjų kanapių, augintojams. Atlikti selekcinių numerių tyrimai in vitro aktualūs sėjamųjų kanapių genetinės įvairovės kūrimui biotechnologiniais metodais Atlikti selekcinių numerių tyrimai in vivo aktualūs lietuviškų sėjamųjų kanapių veislių kūrimui. Sukurta sėklai skirta selekcinė linija ‘KAN-21’ perduota į Augalų veislių tyrimų centrą valstybinėms ūkinio vertingumo tyrimams Lietuvoje bei išskirtinumo, vienodumo ir stabilumo tyrimams Vengrijoje.
Scientific literature indicates that quantity and quality parameters of hemp yield largely depend on seed and fertilizer rates that should be optimized for a particular growing region. Hemp was illegal crop in Lithuania for a long period and due to this reason, there are no sufficient recommendations in scientific literature for optimal seed and fertiliser rates of hemp varieties crated abroad. There is a lack of local varieties of hemp that demonstrate better quantitative and qualitative parameters. The experimental objective aims to determine the effect of seed and fertilizer rates on the biological potential of hemp varieties cultivated for fiber and to evaluate hemp breeding lines developed in Lithuania in vitro and in vivo. Preparing the thesis the following research tasks were implemented: the effect of seed and fertilizer rates on the quantitative and qualitative parameters of hemp fiber yield, weed contamination and quantitative and qualitative parameters of fiber were estimated; the factors determining the process of dedifferentiation of somatic cells of hemp in in vitro culture were determined; the breeding plant numbers of hemp created by the selection method of family groups were evaluated and a productive hemp selection line intended for seed and adapted to the Lithuanian climatic conditions was selected. The conducted research is relevant in providing practical recommendations to Lithuanian growers of sowing hemp for fiber. The performed in vitro research on hemp breeders reference numbers is important for the development of genetic diversity of hemp by biotechnological methods. The performed in vivo research on breeder’s reference numbers is relevant for the development of Lithuanian hemp varieties. The developed hemp selection line ‘KAN-21’ was transferred to the State Plant Service Plant Variety Division for the registration of the new variety. Economic value tests are carried out in Lithuania, distinctives, uniformity and stability tests are implemented in Hungary.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/110566
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA AF dak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

65
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

24
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons