Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/110344
Type of publication: doctoral thesis
Field of Science: Teologija / Theology (H002)
Author(s): Kilpys, Valdas
Title: Verbalinės agresijos, kaip naujos krikščionių persekiojimo formos, raiškos ypatybės trijuose didžiausiuose Lietuvos naujienų portaluose
Other Title: Characteristics of expression of verbal aggression as a new form of persecution of Christians in three largest Lithuanian online news portals
Extent: 158 p.
Publishing data: Vytauto Didžiojo universitetas
Date: 30-Sep-2020
Keywords: Medija;Media;Verbalinė agresija;Verbal agression;Bažnyčios Magisteriumo dokumentai;Church'es official documents
Abstract: Informacijos priemonių plėtra dabarties laiku tapo dideliu iššūkiu ne tik tarpusavio komunikacijos prasme, bet ir paliečia giluminius tikėjimo klodus, veikia iš pirmo žvilgsnio gerokai gilesnius ir esmingesnius žmogaus asmenybės darinius. Virtualumas, kaip neregimos esamybės atitikmuo, po truputį, bet užtikrintai braunasi žmogaus (pa)sąmonėn ir keičia patį žmogų su visa jo vertybių sistema, neišskiriant tikėjimo reikalų. Tokiame kontekste svarbu deramai teoriškai išnagrinėti teologinį nuo amžių besitęsiančių persekiojimų pagrindą ir nustatyti jų kilmės priežastis bei sugretinti jas su dabarties laiku realiame ir virtualiame pasaulyje vykstančių persekiojimų pobūdžiu. Probleminiai klausimai: 1. Kokie yra krikščionių persekiojimo požymiai? 2. Ar galima teigti, kad nuo pirmųjų krikščionybės amžių pasireiškiantis pasaulio priešiškumas Gerosios Naujienos skleidimui ir skleidėjams dabarties laikmečiu mutavo į naują pobūdį – verbalinę agresiją naujosiose medijose? 3. Kaip Bažnyčios Magisteriumo dokumentai, kurie skirti naujosioms medijoms, gali padėti tikinčiajam susiorientuoti dinamiškoje informacinėje erdvėje bei atpažinti joje slypinčias verbalinės agresijos apraiškas? 4. Galbūt, pasitelkus mokslinius tyrimų metodus, įmanoma nustatyti tam tikrus antibažnytinės informacijos naujienų portaluose publikavimo dėsningumus?Struktūra. Disertaciją sudaro turinys, pagrindinių darbo sąvokų sąrašas, lentelių, paveikslų ir priedų sąrašas, įvadas, trys pagrindinės dalys, išvados, rekomendacijos, bibliografijos sąrašas. Žvelgiant tematiniu požiūriu, darbas skirstytinas į dvi dalis: teologinę arba teorinę, kurioje bendriausia prasme nagrinėjamos krikščionių persekiojimų priežastys, ir praktinę, kurioje yra atliekami net du, vienas paskui kitą sekantys empiriniai tyrimai, iš kurių gaunamas bendras rezultatas. Darbo objektas – verbalinės agresijos raiškos požymiai. Darbo tikslas – teoriškai išgryninti verbalinės agresijos prieš krikščionis kaip naujos persekiojimo formos požymius ir empiriškai nustatyti pagrindinius antikrikščioniškos verbalinės agresijos paplitimo dėsningumus trijuose didžiausiuose Lietuvos internetiniuose naujienų portaluose.
Nowadays the development of information tools has not only become a big challenge in terms of inter-communication but has also touched upon in-depth strata of faith and impacted the parts of human personality that are at first glance much deeper and more fundamental. Virtuality as an equivalent of invisible existence has been slowly but assuredly invading human (sub) consciousness and changed people along with their entire value systems, matters of faith included. In this context, it is important to appropriately theoretically examine the theological basis of the continuing persecutions, determine the causes of their origin and compare them to the nature of persecutions that are currently ongoing in the real as well as virtual world. Problematic issues of the work There is a rather longstanding confrontation between the logic of the world and the evangelical message. Just like before, today’s world and its way of life are also confronted by the Christian message, whose content and values differ from the values of the modern world and attempt to fight it. This is done with the help of the tools available in the world today: the new technologies, new media and other contemporary technological instruments. The main Problematic questions are: What are the characteristics of persecution of Christians? And can it be claimed that the world’s hostility towards the spread of the Good News as well as their spreaders, which has been manifesting since the first ages of Christianity, has mutated nowadays into a new strain: verbal aggression in the new media? The goals of the work: 1. To summarise the concept of persecution of Christians from theological perspective. 2. To distil the ethical principles of the online media based on the documents of the Magisterium of the Church. 3. To identify the forms and spheres of verbal aggression. 4. To determine the principal patterns of verbal aggression. 5. To elaborate on the dimensions of the research examining the spread of the principal aggressive anti-Christian paradigms in the Lithuanian online news media. 6. Taking into consideration the results received, to prepare the introductory provisions regarding the possibilities of eradication of verbal aggression. 7. To evaluate the expression of verbal aggression in the context of the characteristics of persecution of Christians. Structure. The dissertation consists of table of contents, list of the work’s main concepts, list of tables, figures and annexes, introduction, three body sections, conclusions, recommendations and bibliography. Thematically, the work is divided into two parts: theological or theoretical, which examines the reasons of persecution of Christians in the most general sense, and the practical one, in which two empirical studies are conducted consecutively and a shared result is achieved.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/110344
Affiliation(s): Katalikų teologijos fakultetas
Appears in Collections:2020 m. (KTF dak.)

Files in This Item:
valdas_kilpys_dd.pdf.pdf6.61 MBAdobe PDF   Until 2025-09-30View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

32
checked on May 1, 2021

Download(s)

10
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.