Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/110273
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMaslauskaitė, Aušra-
dc.contributor.authorPlatūkytė, Ernesta-
dc.date.accessioned2020-09-23T15:58:44Z-
dc.date.available2020-09-23T15:58:44Z-
dc.date.issued2020-09-30-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/110273-
dc.description.abstractDivorce does not mark the end of an individual's family history. It gives the opportunity to decide whether to stay single or form a new family. In the dissertation, reconstituted partnerships are analysed in terms of family formation-related choices made during the life course and the importance of sociological factors that determine an individual’s choices over time. The dissertation focuses on the analysis of changes in family formation, discusses the longitudinal trends of remarriage in Lithuania. Also, analyze significant theories of partnership, highlighting the needs of partner search, selection strategies, and discussing specific perspectives for re-partnership. Biographical interviews with informants from two different generations (born in the Soviet Union and during transition) provided an opportunity to analyze comprehensively the history of family formation after divorce. The analysis of the empirical research data allowed to reveal the contextual and procedural approach to the reconstituted family and to single out significant sociological factors at the individual and socio-cultural level, identifying their influence on the choice of individuals. The analysis also provided possibility to characterize different patterns of behavior characteristic of new partnerships. The dissertation reveals that the main transformation processes of partnership are directly related to cultural, socio-economic changes in society, changing the value beliefs of individuals. It is hoped that the study will contribute to the analysis of socio-normative aspects of family and partnership.en
dc.description.abstractSkyrybos nelemia individo šeimos kūrimo istorijos pabaigos, tačiau suteikia galimybę apsispręsti - likti vienišu ar kurti naują šeimą. Disertacijoje pakartotinos partnerystės analizuojamos atsižvelgiant į gyvenimo eigos trajektorijoje atliekamus pasirinkimus susijusius su šeimos kūrimu ir sociologinių veiksnių, kurie lemia tam tikru laikotarpiu daromų individo pasirinkimų, svarbą. Darbe susitelkiama į šeimos kūrimo pokyčių analizę, aptariamos pakartotinių santuokų Lietuvoje kūrimo tendencijos ilgalaikėje perspektyvoje. Taip pat analizuojamos reikšmingos partnerystės kūrimo teorijos, išskiriant partnerio paieškos poreikius, atrankos strategijas bei aptariant specifines pakartotinės partnerystės užmezgimo perspektyvas. Atlikti biografiniai interviu su dviejų skirtingų gimimo (sovietmečio ir pereinamosios) kartų informantais, suteikė galimybę visapusiškai analizuoti skyrybas patyrusių individų pakartotinės šeimos kūrimo istoriją. Empirinio tyrimo duomenų analizė leido atskleisti kontekstinį ir procesinį požiūrį į naujai kuriamą partnerystę bei išskirti reikšmingus sociologinius individualaus ir sociokultūrinio lygmens veiksnius, identifikuojant jų įtaką individų pasirinkimui. Taip pat analizės metu buvo charakterizuoti skirtingi elgesio modeliai, būdingi kuriant pakartotinius santykius po skyrybų. Disertacijoje atskleidžiama, kad pagrindiniai partnerystės kūrimo transformacijos procesai tiesiogiai susiję su kultūriniais, socioekoniminiais pokyčiais visuomenėje, keičiančiais individų vertybinius įsitikinimus. Tikimasi, kad atliktas tyrimas prisidės prie socialinių-normatyvinių šeimos ir partnerystės kūrimo aspektų analizės tyrimų.lt
dc.description.sponsorshipSocialinių mokslų fakultetaslt
dc.description.sponsorshipSociologijos katedralt
dc.format.extent40 p.-
dc.language.isoenen
dc.publisherVytauto Didžiojo universitetas-
dc.rightsETD darbas viešai neprieinamas / No access-
dc.subjectPartnerystėlt
dc.subjectPartnershipen
dc.subjectŠeimalt
dc.subjectFamilyen
dc.subjectPakartotinė partnerystėlt
dc.subjectReconstituteden
dc.subjectSkyryboslt
dc.subjectDivorceen
dc.subject.otherSociologija / Sociology (S005)-
dc.titlePartnership after divorce: analysis of sociological factorsen
dc.title.alternativePartnerystės kūrimas po skyrybų: sociologinių veiksnių analizėlt
dc.typedoctoral thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextembargo_20250925-
crisitem.author.deptSociologijos katedra-
Appears in Collections:2020 m. (SMF dak.)
Files in This Item:
ernesta_platukyte_ds.pdf384.12 kBAdobe PDF   Until 2025-09-25View/Open

Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

23
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

3
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.