Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/109404
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Dailė / Fine art (V002)
Author(s): Mastavičiūtė, Monika
Supervisor: Plungė, Rimantas
Title: Jautrumo destigmatizacija fotoinstaliacijoje "Žmon-IJA"
Other Title: Destigmatization of sensitivity in photography installation "Žmon-IJA"
Extent: 38 p.
Date: 31-Aug-2020
Keywords: Jautrus asmuo;Sensitive person;Instaliacija;Installation;Fotografija;Photography;Stereotipai;Stereotypes;Visuomenė;Society;Destigmatizacija;Destigmatization
Abstract: Žodis „jautrus“, ypač šiuolaikinėje Vakarų visuomenėje, kurioje siekiama greitų rezultatų ir vertinami ekstravertiški lyderiai, dažnai tampa silpnumo ir nepakankamumo sinonimu. Vyrauja nuomonė, kad šioje greitoje ir nenuspėjamoje kasdienybėje geriau prisitaikę išlikti yra veržlūs ir mažiau jautrūs individai. Dėl šių socialinių bei kultūrinių aplinkybių, tokios žmonių grupės kaip IJA (itin jautrūs asmenys) dažnai jaučiasi neatitinkantys keliamų visuomenės ar lyčių standartų, neišpildantys socialinių lūkesčių, o tai ne tik smarkiai apsunkina kasdienę egzistenciją, bet ir veda į savęs menkinimo procesą. Norint prisidėti prie jautrumo destigmatizacijos bei aptarti jo reikšmę individui ir visuomenei, problematika rašto darbe nagrinėjama per sensorinio procesinio jautrumo fenomeno prizmę. Teorinės šio darbo dalies uždaviniai yra supažindinti su itin jautraus asmens sąvoka, išnagrinėti požiūrį į jautrumą kultūriniame bei lyčių stereotipų kontekste, aptarti jautrumo naudą individui ir visuomenei. Taip pat, apžvelgti Lietuvos ir užsienio menininkų darbus jautrumo bei pažeidžiamumo temomis, aprašyti kūrybinę dalį. Šiems tikslams pasiekti nagrinėjami psichoterapiautės Elaine N. Aron tyrinėjimai bei kitų mokslininkų darbai, apžvelgiama Neringos Rekašiūtės, Beatos Tiškevič, Editos Mažutavičiūtės, Suzanne Opton, Rinekes Dijkstros ir Davido Uzochukwu kūryba. Kūrybinės darbo dalies tikslas yra sukurti interaktyvią fotoinstaliaciją – socialinį projektą „Žmon-IJA“. Fotografijų serija – žmonių portretų mozaika, kurioje įsimaišo ir vizualiai niekuo neišsiskiriantys IJA veidai. Ekspoziciją papildo QR kodai, nukeliantys į vaizdo interviu, kuriuose atsiskleidžia itin jautrių asmenų, esančių portretuose, patirtys ir mintys apie jautrumą. Kūrybinio darbo tikslas – plačiau supažindinti žiūrovą su IJA sąvoka bei šios grupės atstovais, atskleisti ne tik neigiamas, bet ir teigiamas jautrumo savybes ir mažinti jautrumo stigmą visuomenėje.
In our western society which is a focused on fast results and extroverted leaders, the word “sensitive” is often associated with signs of weakness and insufficiency. It is generally believed that sociable and less sensitive individuals are better equipped to handle the everyday difficulties of modern life. Due to these social and cultural norms such people groups as HSP (highly sensitive people) often feel as if they are not able to match the expectations of society due to gender stereotypes or social pressure to exceed. These factors contribute to loss in quality of life and might lead to thoughts of self-hate. This bachelor’s dissertation is focused on destigmatizing sensitivity and informing people about how it affects individuals and society as a whole. Theoretical tasks of this part of the thesis aim to explain the concept of a highly sensitive person. The paper also covers the social outlook on sensitivity and its positive and negative aspects. Various art projects of Lithuanian and foreign artists that deal with sensitivity and vulnerability are presented. This work also contains the documentation of the creative section of the bachelor’s project. In this paper, sensitivity is analyzed in accordance to the work of Elaine N. Aron and other scientific material. Also the works of Neringa Rekašiūtė, Beata Tiškevič, Edita Mažutavičiūtė, Suzanne Opton, Rineke Dijkstra and David Uzochukwu are reviewed. The aim of the creative part is to create an interactive photo installation – social project „Žmon-IJA“. It is a series of people’s profile shots presented in a mosaic which contains visually indistinguishable portraits of HSP. The exposition also consists of QR codes, which when scanned open video interviews of highly sensitive people. The interviews focus on the experiences of these individuals and their thoughts about sensitivity. The goal of this creative project is to familiarize the public with the term HSP, discuss the positive aspects of being a sensitive individual and to fight the stigma against sensitivity.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/109404
Appears in Collections:2020 m. (MF bak.)

Files in This Item:
monika_mastaviciutė_bd.pdf1.75 MBAdobe PDF   Until 2025-08-31View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

32
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

12
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.