Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/109403
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Dailė / Fine art (V002)
Author(s): Riauba, Gabrielius
Supervisor: Plungė, Rimantas
Title: Vaidybinis trumpametražis filmas apie būties iššūkius „- Sekantis“
Other Title: Feature short film about the challenges of being "- NEXT"
Extent: 46 p.
Date: 31-Aug-2020
Keywords: Būtis;Being;Iššūkiai;Challenges;Identitetas;Identity;Krizė;Crisis;Postmodernism;Postmodernizmas
Abstract: Darbo objektas: šį darbą sudaro teorinė ir praktinė dalys, kuriose nagrinėjami ir interpretuojami asmens identiteto paieškos, krizės, ir, šių reiškinių rezultate, kylantys jauno, postmodernistiniame pasaulyje gyvenančio, žmogaus būties iššūkiai. Darbo problema: kaip jaunam žmogui pažinti save ir atrasti tinkamą „raktą“ – sprendimo būdą, kuris padėtų išspręsti būties iššūkius kylančius chaose paskendusioje postmodernistinėje visuomenėje? Darbo tikslas: atskleisti asmens identiteto paieškos, kaip būties iššūkio postmodernistiniame pasaulyje problematiką, atliekant mokslinės literatūros, užsienio kinematografinių kūrinių ir trumpametražio filmo „- Sekantis.“ analizę. Darbo uždaviniai: darbe siekiama aprašyti ir išanalizuoti asmens tapatybės paieškos, formavimo procesus postmodernistinio pasaulio kontekste; interpretuojant temos probleminį lauką, jį pavaizduoti audiovizuoalinėje formoje, naudojant specifines filmavimo ir vaizdo montažo priemones bei originalią muzikinę garso produkciją; atskleisti trumpametražio filmo simbolinius motyvus ir aprašyti kūrinio produkcijos bei postprodukcijos etapus. Esminės išvados: identiteto paieškos šiuolaikiniame pasaulyje yra apsunkinamos postmodernizmo epochai būdingų bruožų. Sunkumus identiteto formavimo procese patiriantis jaunas žmogus gali susidurti su identiteto krize, ko rezultate, atsiranda galimybė kilti emociniams sunkumams. Būties iššūkių problematika yra aktuali šiandieniniame pasaulyje dėl galimų sąsajų su jauno žmogaus psichologine sveikata. Siekiant palengvinti būties iššūkių sprendimo procesą galima pasitelkti kinematografijos meną, kaip edukacinę priemonę.
Subject of work: this work consists of both theoretical and practical components, which examine and interpret the challenges in the search of a person's identity, it’s crisis, and, as a result, the emerging challenges of a young, postmodern world, human being. The problem: how do young people get to know themselves and discover the right "key" – a solution that will solve the challenges of being in a chaos-torn postmodern society? The aim: The purpose of the work is to uncover the problem of finding a person's identity as a challenge in the postmodern world by conducting an analysis of scientific literature, foreign cinematographic works and the short film, "- Next.". Tasks: the work aims to describe and analyse the processes of finding and forming an identity in the context of the postmodern world; to portray the problem field of the subject in an audio-visual form, using specific means of filming and video montage and original musical audio production; reveal the symbolic motives of the short film and describe the stages of production and post-production of the work. The main conclusion: identity searches in the modern world are complicated by the characteristics inherent in the postmodern era. Young people who are struggling with the process of identity formation may face an identity crisis, which results in emotional difficulties. The problem with the challenges of being is relevant in today's world due to possible links with the psychological health of a young person. Cinematic art can be used as an educational tool to ease the process of solving the challenges of being.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/109403
Appears in Collections:2020 m. (MF bak.)

Files in This Item:
gabrielius_riauba_bd.pdf499.11 kBAdobe PDF   Until 2025-08-31View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

24
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.