Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/109401
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Dailė / Fine art (V002)
Author(s): Gvazdikaitė, Debora
Supervisor: Balaišis, Augustinas
Title: Meilės problematika trumpametražiame filme „Gimęs antrą kartą“
Other Title: The issues of love discussed in the short film „Born again“
Extent: 61 p.
Date: 31-Aug-2020
Keywords: Meilė;Love;Filmas;Film;Problematika;Issue;Vienatvė;Loneliness
Abstract: Meilė yra neatsiejama kiekvieno asmens gyvenimo būtinybė – ji turi daugybę apibrėžimų ir yra skirtingai suprantama, todėl, platesnis sąvokos ir jos reikšmės aptarimas yra reikalingas. Graikiški terminai philia, eros ir agape padeda atskirti įvairias žmonių meilės išraiškas, patiriamas per draugus, partnerius, nepažįstamus ar net Dievą. Tačiau meilę galima rodyti įvairiopai – autorius Gary Chapman knygoje „Penkios meilės kalbos“ aptaria penkis jos patyrimo būdus. Vieni mėgsta palaikymo žodžius, laiką praleistą laiku, dovanas, tuo tarpu kiti iš savo mylimųjų tikisi paslaugų ar tiesiog pasitenkina vienas kito prisilietimu. Viena iš opiausių problemų yra meilės nebuvimas – kai kurie nepatiria meilės dėl savo drovumo, o kitiems sunkiai sekasi ieškoti bendraminčių, norinčių kartu vystyti artimus santykius. Dauguma žmonių turi asmeninių baimių, dėl kurių save izoliuoja nuo kitų, neleisdami niekieno į savo asmeninę erdvę. Liūdesio, depresijos ir vienatvės apimti asmenys ieško meilės patyrimo jos pakaitaluose, sukeliančiuose trumpalaikį malonumo efektą, pavyzdžiui, alkoholyje ar narkotinėse medžiagose. Visgi, yra priemonės, kurios gali padėti vienatvės slegiamiems asmenims patirti meilės keliamą džiaugsmą. Filmai yra puiki medija, padedanti pažvelgti į meilės problematiką ir pasakoti realias ir aktualias žmonių istorijas. Viena iš tokių istorijų yra vaizduojama dramoje „Gimęs antrą kartą“, kuri paremta Vladislavo Pociaus gyvenimu. Filmas nagrinėja meilės trūkumą bei vienatvės patiriamą skausmą jauno žmogaus gyvenime. Kūrinio tikslas yra atnešti vilties tiems, kurie susiduria su meilės stoka, parodant žmogaus perėjimą iš dvasinės mirties į visavertį gyvenimą.
Love is an integral necesity in life. Love has many definitions and is understood differently. Therefore, it is necessary to understand the concept and its meanings in a broader way. Greek terms philia, eros and agape provide insights when differentiating various expressions of love experienced through friends, partners, strangers or even God. However, love can be shown in a few ways. Gary Chapman in his book The Five Love Languages describes five ways. Some prefer words of affirmations, quality time, and gifts while others expect acts of service or physical touch. One of the greatest issues is the lack of love – some cannot expereince love due to their shiness, while others find it hard to find like-minded people who would want to develop close relationships with them. Most people have persoal fears which cause them to isolate themselves from others and exclude others from their persoanl space. Those experiencing feelings of sadness, depression or loneliness seek for love experiences in its substitutes, like alcohol or drugs, which cause a short-term effect of pleasure. Though it is possible for lonely people to feel the joy of loving if help is being seeked. Film is a great medium that helps to tell real and relevant stories. One of these stories is shown in the movie „Born again“, which is based on the life of Vladislavas Pocius. The movie analyses the lack of love and the pain that is caused by loneliness in the life of a young person. The aim of this movie is to bring hope to those who feel the lack of love in their lives by showing a man‘s transition from spiritual death to a life of full value.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/109401
Appears in Collections:2020 m. (MF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

72
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

134
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons