Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/109364
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Teatras ir kinas / Theater and cinema (C002)
Author(s): Dedelaitė, Emilija
Supervisor: Dementavičiūtė- Stankuvienė, Deimantė
Title: Viljamo Gibsono pjesės "Dviese sūpuoklėse" pastatymai Lietuvoje
Other Title: William Gibson play "Two for the seesaw" in Lithuania
Extent: 32 p.
Date: 26-Aug-2020
Keywords: Spektaklis;Play;Viljamas Gibsonas;William Gibson;"Dviese sūpuoklėse";"Two for the seesaw"
Abstract: Šiame darbe, Viljamo Gibsono pjesės „Dviese sūpuoklėse“ pastatymai Lietuvoje, svarbiausia detaliai pažvelgti į Lietuvoje sukurtą pjesės ekranizaciją bei pastatymą teatre. Aiškinamasi kokią kūrinio interpretaciją pateikė režisieriai, kokie svarbiausi aspektai, į ką turėtų susitelkti ir pastebėti žiūrovas. Nagrinėjamas autoriaus kūrinys: temos, kurias norima aptarti, problemos su kuriomis susiduria dramos veikėjai. Taip pat aktoriaus darbas, kokius personažus kuria profesionalai, kokias charakterio savybes išryškina, kaip prisitaiko prie kuriamų aplinkybių. Darbe aiškinamasi V. Gibsono pjesės aktualumas šių dienų kontekste, kai pasaulis sparčiai keičiasi, žmonėms reikia naujovių, jie nori būti nustebinti, tikisi pamatyti tai, ko dar nematė. Bandoma rasti panašumų ir skirtumų režisierių pastatymuose. Šio darbo tikslas – išanalizuoti V. Gibsono pjesės „Dviese sūpuoklėse“ pastatymus Lietuvoje, sužinoti ką norima pasakyti pasirinkus tokią tema bei ką žiūrovas gali pasimokyti pamatęs šias interpretacijas.
In this paper, „William Gibson‘s play „Two for the seesaw“ in Lithuania, the most important part is to take a good look how lithuanias interpret this play in theater and film making. We want to know what interpretation showed directos of this coutry, what are key features, what viewers should pay attention to. The author‘s work is examined: theme, problems faced by characters. Also actor‘s work, what characters they create, what character traits they highlight, how they adapt to the circumstances. In this work the actuallity of this play for modern man is also analyzed, when technologies are inseparable and things change so fast. People want to be surprised, expect to see something exceptional they haven‘t seen before. Trying to find similarities and differences in directors productions. The purpose of this work is to analize W. Gibson‘s play „Two for the seesaw“ productions in Lithuania, find out what is the aim of this topic, what viewer can learn by seeing these interpretations.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/109364
Appears in Collections:2020 m. (MF bak.)

Files in This Item:
emilija_dedelaite_bd.pdf881.15 kBAdobe PDF   Until 2025-08-26View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

15
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

1
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.