Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/109356
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Teatras ir kinas / Theater and cinema (C002)
Author(s): Tamošauskaitė, Rugilė
Supervisor: Mažeikienė, Rūta
Title: David Gieselmann pjesės "Ponas Kolpertas" pastatymai Lietuvoje
Other Title: Perfomances in Lithuania based on play by David Gieselmann "Mr Kolpert"
Extent: 28 p.
Date: 26-Aug-2020
Keywords: Pjesė "Ponas Kolpertas";Play "Mr. Kolpert";Pastatymai Lietuvoje;Performaces;Lithuania
Abstract: In this work “Productions of David Gieselmann’s play“ Mr. Kolpert ”in Lithuania” the performances by different directors and different timekeepers based on the play of the German playwright “Mr. Kolpert” are analyzed. Interpretations of different and similar plays, their relevance in today's theater are analyzed. This work also examines personal experience in the final bachelor's thesis after creating the role of Sarah Drejer in the performance "Mr. Kolpert". As this play is quite popular both in Lithuania and abroad, it can be said that the relevance of the topics revealed in it has not faded for several decades. Although there is only one play, the different performances built on it show that the analysis and in-depth analysis of the play only complements the range of topical and tangible themes revealed in the play. The aim of this work is to examine the three most popular and best known performances based on David Gieselmann's play "Mr. Kolpert" and to present personal experience in the performance "Mr. Kolpert".
Šiame darbe „David Gieselmann pjesės „Ponas Kolpertas“ pastatymai Lietuvoje“ yra nagrinėjama skirtingų režisierių bei skirtingu laiku pastatyti spektakliai pagal vokiečių dramaturgo pjesę „Ponas Kolpertas“. Analizuojamos skirtingos ir panašios pjesės intrepretacijos, aktualumas šių dienų teatre. Taip pat šiame darbe nagrinėjama ir asmeninė patirtis baigiamajame bakalauriniame darbe sukūrus Saros Drejer vaidmenį spektaklyje „Ponas Kolpertas“. Kadangi ši pjesė yra pakankamai populiari tiek Lietuvos, tiek užsienio mastu, galima teigti, kad joje atskleidžiamų temų aktualumas neblėsta kelis dešimtmečius. Nors pjesė yra tik viena, tačiau pagal ją pastatyti skirtingi spektakliai rodo, kad analizavimas ir gilus nagrinėjimas pjesės tik papildo aktualių ir paliečiamų pjesėje atskleidžiamų tematikų spektrą. Šio darbo tikslas- išnagrinėti trys populiariausius ir geriausiai žinomus spektaklius pagal Davido Gieselmanno pjesę „Ponas Kolpertas“ bei pristatyti asmeninę patirtį vaidinant spektaklyje „Ponas Kolpertas“.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/109356
Appears in Collections:2020 m. (MF bak.)

Files in This Item:
rugile_tamosauskaite_bd.pdf440.04 kBAdobe PDF   Until 2025-08-26View/Open

Davido Gieselmann pjesės "Ponas Kolpertas" pastatymai Lietuvoje

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

21
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.