Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108876
Type of publication: Bakalauro darbas / Bachelor thesis
Field of Science: Ekonomika (S004) / Economics
Author(s): Urbaitienė, Odeta
Title: Gamybos išlaidų apskaita ir savikainos kalkuliavimas N įmonėje
Other Title: Production cost accounting and costing at company N
Extent: 44 p.
Date: 19-Jun-2020
Keywords: Įmonės išlaidų apskaita;Accounting;Produkcijos savikainos kalkuliavimas;Costing;Gamybos išlaidų esmė;Calculation
Abstract: Darbo objektas – N įmonės išlaidų apskaita ir produkcijos savikainos kalkuliavimas. Darbo tikslas – išanalizavus gamybos išlaidų esmę, apskaitos ir savikainos kalkuliavimo metodus, išlaidų paskirstymo būdus bei baldų gamybos išlaidų apskaitos ir produkcijos savikainos kalkuliavimo metodiką N įmonėje, pateikti pasiūlymus gamybos išlaidų apskaitai ir produkcijos savikainos kalkuliavimui šioje įmonėje tobulinti. Darbo tikslui pasiekti numatoma išspręsti šiuos uždavinius: • atskleisti gamybos išlaidų esmę, išnagrinėti gamybos išlaidų apskaitos ir produkcijos savikainos kalkuliavimo metodus bei išlaidų paskirstymo būdus; • išanalizuoti baldų gamybos išlaidų apskaitos ir produkcijos savikainos kalkuliavimo metodiką N įmonėje; • pateikti pasiūlymus gamybos išlaidų apskaitai ir produkcijos savikainos kalkuliavimui tobulinti. Tyrimo metodai. Mokslinės ir metodinės literatūros šaltinių, teisės aktų ir kitų apskaitą ir atskaitomybę reglamentuojančių dokumentų, apskaitos dokumentų, registrų ir finansinių ataskaitų bei kitų informacijos šaltinių loginės analizės ir sintezės bei aprašomasis metodai. Tyrimo laikotarpis: 2017 – 2019 m.
Object of the research: N company cost accounting and production cost calculation. Aim of the research: Objectives of the research: After analysing the essence of production costs, accounting and costing methods, cost allocation methods and furniture production cost accounting and production cost calculation methods in company N, to submit proposals to improve production cost accounting and production cost calculation in this company. Objectives of the research: • to reveal the essence of production costs, to examine the methods of production cost accounting and production cost calculation and the methods of cost allocation; • to analyse the methods of furniture cost accounting and production cost calculation in company N; • to submit proposals of the improvement of production cost accounting and production cost calculation in company N. Methods of research: the methods of research of scientific and methodical literature, legal acts, references, accounting documents, registers and others sources of information analyses and syntheses and expositive method. The period of research is 2017 – 2019 year. The results of research: In the introduction based the relevance of the work. In the first part of the work are reveal the essence of costs, examines the methods of production cost accounting and production cost calculation, and cost allocation methods. In the second part of work presents a brief desperation of company, analyses the accounting of furniture production costs and calculation of production costs in company N. In the third part of work presents proposals for the improvement of furniture production costs accounting and production cost calculation in company N. At the consummation of the work are proposed the conclusions.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108876
Affiliation(s): Bioekonomikos plėtros fakultetas
Bioekonomikos tyrimų institutas
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA BPF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.