Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108644
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Biologija / Biology (N010)
Author(s): Yerzhankyzy, Sabina
Supervisor: Paulauskas, Algimantas, Vladimir Vilkov
Title: Mirtinių Corvidae paukščių valstybė M. Zhumabaevo rajone ir jų vaidmuo ekosistemose
Other Title: The state of Corvidae birds in the district of M.Zhumabaev and their role in the ekosystems
Extent: 36 p.
Date: 23-Jun-2020
Keywords: Paukščiai;Birds;Buveinės;Home;Populiacija;Population
Abstract: Tarp gyvūnų formų įvairovės išsiskiria paukščiai kurie yra intensyviai priekabiaujami ir kurių buveinės naikinamos dideliu greičiu. Tuo pačiu metu Kazachstano ir Šiaurės Kazachstano regiono sąlygomis išsiskiria paukščių grupė, kuri, atsižvelgiant į tai, ne tik nesumažino, bet ir padidino jų skaičių. Tai garbanotieji paukščiai, priklausantys Passeriformes kategorijai (varna, buožė, kalkė, šalavijas ir varnas). Žmogaus veikla šioms rūšims ne tik neturėjo ribojančio poveikio, bet, priešingai, sudarė palankias sąlygas visais gyvenimo ciklo etapais. Be to, sumažėjęs kitų rūšių, ypač plėšriųjų paukščių, skaičius sumažino konkurenciją ir spaudimą jų populiacijai. Tačiau raguolių poveikis ekosistemoms, taip pat jų pasiskirstymas pagal buveines ir gausumas dar nebuvo ištirtas. Ir tai, savo ruožtu, neleidžia numatyti korvijų egzistavimo perspektyvos, taip pat apskaičiuoti gausos ir žalos bei kitų padarinių. Remdamiesi tuo, kas išdėstyta, ir atsižvelgdama į tai, kad M. Zhumabajevo rajone nebuvo atlikta jokių nagrinėjamos problemos tyrimų, mes tam skyrėme savo darbą.
Among the variety of animal forms, birds stand out that are subjected to intense harassment, and whose habitat is being destroyed with great speed. At the same time, in the conditions of Kazakhstan and the North Kazakhstan region, a group of birds stands out, which against this background not only did not reduce, but also increased its number. These are corvidae birds of the order Passeriformes (crow, rook, magpie, jackdaw and raven). Human activity for these species not only did not have a limiting effect, but, on the contrary, created favorable conditions for all stages of the life cycle. In addition, a decrease in the number of other species, in particular, birds of prey, has reduced the level of competition and press on their populations. But the effect of corvids on ecosystems has not yet been studied, as well as the distribution by habitat and abundance. And this, in turn, does not allow predicting the prospect of the existence of corvids, as well as calculating the abundance and damageand other consequences.Based on the foregoing, and taking into account that no studies were conducted on the issue under consideration for the M. Zhumabaev district, we devoted our work to it.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108644
Appears in Collections:2020 m. (GMF bak.)

Files in This Item:
sabina_yerzhankyzy_bd.pdf656.15 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

71
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

18
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.