Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108538
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Radziukaitė, Snieguolė
Supervisor: Levickienė, Dovilė
Title: Topinambų (Helianthus tuberosus L.) žiedų kokybės tyrimas
Other Title: Research on the quality of Jerusalem artichoke (L. Helianthus tuberosus) flowers
Extent: 27 p.
Date: 19-Jun-2020
Keywords: Topinambai;Jerusalem artichokes;Žiedai;Flowers;Dirvožemis;Soil
Abstract: Tyrimo atlikimo vieta: eksperimentas buvo atliktas 2019 metais ekologiniame P. Gumbelevičiaus topinambų ūkyje, esančiame Pakruojo raj., Staškaviečių kaime. Tyrimo objektas: Topinambų veislės ´Sauliai´ žiedai. Tyrimo tikslas: Nustatyti topinambų žiedų kokybę. Tyrimo uždaviniai: 1. Nustatyti ir įvertinti trijuose skirtinguose laukuose išaugintų topinambų žiedų (nevaisingų ir vaisingų) cheminę sudėtį (sausąsias medžiagas, pelenų, ląstelienos, baltymų ir riebalų kiekius). 2. Nustatyti ir įvertinti trijuose skirtinguose laukuose išaugintų topinambų žiedų (nevaisingų ir vaisingų) antioksidacines savybes (vitamino C ir karotenoidų kiekius). Tyrimo metodai: Standartiniais metodais nustatyta auginamų topinambų dirvožemio agrocheminiai rodikliai: pHKCl, humuso kiekis, judrusis fosforas ir kalis. Standartiniais metodais įvertinta topinambų žiedų skirtingų dalių cheminė sudėtis: sausųjų medžiagų, žaliųjų pelenų, žalios ląstelienos, karotenoidų, baltymų ir riebalų kiekiai. Tyrimų duomenys statistiškai apdoroti vieno veiksnio dispersinės analizės metodu (ANOVA), pasitelkiant programą Statistica 10. Tyrimo rezultatai: Didžiausias baltymų kiekis nevaisinguose žieduose nustatytas 9,76 %, o vaisinguose žieduose 18,84 %, kai topinambai buvo išauginti vidutinio humusingumo ir humusingame, vidutinio kalingumo ir fosforo turinčiame dirvožemyje. Nustatyta, kad topinambų, išaugintų vidutinio humusingumo ir kalingumo dirvožemyje, nevaisinguose žieduose daugiausiai buvo ląstelienos (nuo 21,52 iki 24,77 %). Didžiausi ląstelienos kiekiai (20,97 % S.M.) sukaupti vaisinguose topinambų žieduose, augintų humusingame ir vidutinio kalingumo dirvožemyje. Didžiausias žaliųjų pelenų kiekis nustatytas nevaisinguose žieduose 8,69 %, o vaisinguose žieduose 10,21 %, kai topinambai buvo išauginti humusingame ir turinčio vidutinį judriojo kalio ir fosforo kiekį dirvožemyje. Didžiausias karotenoidų kiekis nustatytas nevaisinguose žieduose 55,10 mg 100g-1 ir vaisinguose žieduose 26,64 mg 100g-1, kai topinambai buvo išauginti vidutinio humusingumo ir fosforingumo bei vidutinio kalingumo turinčio kiekį dirvožemyje. Reikšminiai žodžiai: topinambai (Helianthus tuberosus L.), žiedai, dirvožemis.
Location of research: the experiment was conducted in 2019 in the ecological Jerusalem artichoke farm of P. Gumbelevičius located in Pakruojis district, Staškaviečiai village. Object of research: Flowers of Jerusalem artichokes of “Sauliai” variety. Aim of research: To determine the quality of Jerusalem artichoke flowers. Objectives of research: 1. To determine and evaluate the chemical composition (content of dry matter, ash, fibre, proteins, and fats) of (infertile and fertile) Jerusalem artichoke flowers grown in three different fields; 2. To determine and evaluate the antioxidant properties (levels of vitamin C and carotenoids) of (infertile and fertile) Jerusalem artichoke flowers grown in three different fields. Methods of research: By using standard methods, the following agro-chemical parameters of the soil where Jerusalem artichokes were grown were determined: pHKCl, humus content, mobile phosphorus, and potassium. On the basis of standard methods, the chemical composition of different parts of Jerusalem artichoke flowers was evaluated: content of dry matter, crude ash, crude fibre, carotenoids, proteins, and fats. The research data were subject to statistical processing on the basis of one-way analysis of variance (ANOVA) using the Statistica 10 software. Results of research: The highest content of proteins was determined in infertile flowers – 9,76 %, and in fertile flowers – 18,84 %, in the case when Jerusalem artichokes were grown in soil with average content of humus and in humous soil with average content of potassium in which phosphorus is found. It was determined that the most characteristic feature of infertile flowers of Jerusalem artichokes grown in soil with average content of humus and potassium was high levels of fibre (from 21,52 to 24,77 %). The highest content of fibre (20,97 % of dry matter) was accumulated in fertile Jerusalem artichoke flowers grown in rich in humus soil and in soil with average content of potassium. The highest content of crude ash was determined in infertile flowers – 8,69 %, and in fertile flowers – 10,21%, in the case when Jerusalem artichokes were grown in rich in humus soil with average content of mobile potassium and phosphorus. The highest content of carotenoids was determined in infertile flowers – 55,10 mg 100g-1, and in fertile flowers – 26,64 mg 100g-1, in the case when Jerusalem artichokes were grown in soil with average content of humus, phosphorus, potassium. Keywords: Jerusalem artichokes (Helianthus tuberosus L.), flowers, soil.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108538
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA AF bak.)

Files in This Item:
snieguole_radziukaite_bd.pdf611.83 kBAdobe PDF   Until 2025-06-19View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

52
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

25
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.