Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108496
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Raudytė, Rasa
Supervisor: Bendoraitienė, Evelina
Title: Identifying and overcoming barriers of implementation of sustainable development goals 2030 in large Lithuanian companies
Other Title: Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo problematika didelėse Lietuviško kapitalo įmonėse
Extent: 154 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Sustainable development;Sustainable development goals;Lithuanian companies;Darnus vystymasis;Darnaus vystymosi tikslai;Lietuvos įmonės
Abstract: This diploma aims to analyze the current situation of the implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs) in the largest Lithuanian capital companies and offer solutions to improve the current situation. The first part of this paper analyzes the sources of scientific literature, presents the concept of sustainable development, different perspectives of scholars. The first part also presents the SDGs, reporting techniques, advantages for companies, and barriers for companies implementing SDGs. In the second part of this paper, empirical research is conducted, research methodology and selected methods for the study are presented. Two selected methods allow analyzing the problem from different dimensions. In the third part of this diploma paper, problematic aspects, identified during empirical analysis, are presented. In addition, recommendations for solving the identified problematic elements are proposed.
Šio tyrimo tikslas yra išanalizuoti esamą Darnaus Vystymosi Tikslų diegimo situaciją didžiausiose lietuviško kapitalo įmonėse ir pasiūlyti sprendimus esamai situacijai pagerinti. Pirmojoje darbo dalyje atlikta mokslinės literatūros šaltinių analizė, pristatoma darnaus vystymosi koncepcija, skirtingi autorių požiūriai. Taip pat pirmojoje dalyje pristatomi Darnaus Vystymosi Tikslai, jų matavimo metodika ir atskaitingumo įrankiai. Be to, pirmojoje darbo dalyje pristatomi Darnaus vystymosi Tikslų privalumai įmonėms ir bajerai, su kuriais įmonės susiduria diegtamos Darnaus Vystymosi Tikslus. Antrojoje darbo dalyje yra organizuojamas empirinis tyrimas, pristatoma tyrimo metodologija, pasirinkti metodai. Du pasirinkti metodai leidžia analizuoti problemą iš skirt ingų perspektyvų. Trečiojoje darbo dalyje identifikuojami probleminiai atspektai, atskeisti empirinio tyrimo metu ir pristatomos rekomendacijos identifikuotoms problemoms spręsti.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108496
Appears in Collections:2020 m. (EVF mag.)

Files in This Item:
rasa_raudyte_md.pdf4.99 MBAdobe PDF   Until 2025-06-22View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

41
checked on May 1, 2021

Download(s)

11
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.