Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108482
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Petraitis, Martynas
Supervisor: Liakas, Vytautas
Title: Biologinių preparatų įtaka kukurūzų derlingumui
Other Title: Influence of biological preparations on maize yield
Extent: 26 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Kukurūzai;Maize;Biologiniai preparatai;Biological preparation;Derlingumas;Yield
Abstract: Lauko eksperimentas atliktas 2019 m. balandžio – spalio mėnesiais VDU Žemės ūkio akademijos Bandymų stotyje. Tyrimo objektas – paprastasis kukurūzas (Zea mays L.). Tyrimo tikslas – ištirti ir palyginti biologinių preparatų papildomo apipurškimo pasirinktuose augimo tarpsniuose įtaką kukurūzų produktyvumui. Lauko bandymai atlikti 3 pakartojimais, laukeliai pakartojimų blokuose išdėstomi rendomizuotai. Visi darbai, išskyrus tręšimą ir purškimą pagal tyrimų schemą, visuose bandyminiuose laukeliuose atlikti vienodai ir tuo pačiu metu. Standartiniais metodais nustatytas kukurūzų grūdų derlingumas, 1000 grūdų masė, grūdų skaičius burbuolėje, antžeminės dalies žaliosios masės ir jos sausųjų medžiagų kiekis. Tyrimų duomenys apdoroti dispersinės analizės metodu, naudojant kompiuterinę programą ANOVA iš programų paketo: „Selekcija“. Tyrimo metu nustatyta, kad didžiausią įtaką kukurūzui derlingumui turėjo biologinių preparatų derinimas - Fosfix 1,0 l ha-1 po sėjos ir MillerPlex 0,3 l ha-1 6 lapelių tarpsniu: šiame variante nustatytas didžiausias kukurūzų biomasės derlingumas (55,6 t ha-1), didžiausias kukurūzų grūdų derlingumas (11,0 t ha-1), kukurūzų antžeminės dalies sausoji biomasė siekė 20,3 t ha-1, 1000 grūdų masė - 320 g, grūdų skaičius burbuolėje - 575 vnt.
The field experiment was performed in 2019 at Vytautas Magnus University Agricultural Academy Test Station. The object of the research is maize (Zea mays L.). The aim of the experiment was to investigate and compare the effect of additional spraying of biological preparations on maize productivity at selected growth stages. The research was conducted from April to October. Field tests were performed in 3 repetitions, the fields in the repetition blocks are arranged randomized. All work, except fertilization and spraying according to the test scheme, was performed in the same way and at the same time in all test fields. The research has found that the combination of biological preparations had the greatest impact on maize yield: using Fosfix after sowing and using Miller Plex at 6-leaf-stage. The highest maize biomass yield was 55.6 t ha-1, the highest corn grain yield was 11.0 t ha-1, maximum dry biomass of the aboveground part of maize was 20.3 t ha-1, maximum grain mass per 1000 grain yield was 320 g, maximum number of grains in the cob was 575 pcs. . Key words: maize, biological preparation, yield.  
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108482
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA AF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

65
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

156
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons