Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108468
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Biologija / Biology (N010)
Author(s): Iskakova, Almira
Supervisor: Vilkov, Vladimir, Paulauskas, Algimantas
Title: Žmogaus veiklos poveikis gyvūnams ir jų buveinėms aplink Korneyevką,Esil rajoną, Šiaurės Kazachstano regioną
Other Title: The Impact of Human Activity on Animals and Their Habitats Around Korneyevka, Esil District, North Kazakhstan Region
Extent: 41 p.
Date: 23-Jun-2020
Keywords: Žmogus;Human;Išnykimas;Extinction;Aplinka;Environment
Abstract: Šiaurės Kazachstano regione ir Kazachstane iki šiol nėra išsamaus ekonominės veiklos įtakos kaimo vietovių gyvūnams laipsnio įvertinimo, taip pat padarytos žalos įvertinimo. Pirmą kartą taikėme metodus, leidžiančius objektyviai įvertinti nagrinėjamos veiklos rūšių pasekmes. Be to, pirmą kartą Kazachstane buvo gauta informacija apie gyvūnų rūšių sudėtį ir apimtį žemės ūkio darbų ir medžioklės metu, o tai iš esmės keičia idėjas apie žmogaus įsikišimą į ekosistemas ir leidžia suprasti, kodėl atskirų rūšių skaičiaus mažėjimas tęsiasi dideliu greičiu. Pateiktos pastabos ir įvairių žmogaus įtakos aplinkai ir gyvūnams formų vertinimo rezultatai papildo teorines idėjas apie gamtos apsaugos būdus, formas ir rezultatus. Gauti duomenys leidžia mums įvertinti žmogaus poveikio miško stepės faunai mastą ir kryptį bei ekonominius valstybės nuostolius. Be to, laukinių gyvūnų mirties apimtys žemės ūkio darbų ir medžioklės procese rodo, kad numerių išsaugojimas nekeičiant požiūrių į šią veiklą yra neįmanomas. Siūlomos priemonės padėčiai stabilizuoti leidžia išvengti nustatytų gyvūnų nuostolių.
In North Kazakhstan Region and Kazakhstan, to date, a comprehensive assessment of the degree of influence of economic activity on animals within rural districts is absent, as well as assessments of the damage caused. For the first time, we have applied methods that make it possible to objectively evaluate the consequences of the types of activity under consideration. Besides, for the first time in Kazakhstan, information was obtained on the species composition and volume of animal death during agricultural work and hunting, which fundamentally change ideas about human intervention in ecosystems and make it possible to understand why the decline in the number of individual species continues at a high rate The observations made and the results of the evaluation of various forms of human influence on the environment and animals complement the theoretical ideas about the ways, forms, and results of nature conservation. The data obtained allow us to assess the extent and direction of human impact on the fauna of the forest-steppe and economic losses of the State. Also, the volumes of death of wild animals in the process of agricultural work and hunting, indicate that the preservation of numbers without changing approaches to these activities is impossible. The proposed measures to stabilize the situation allow avoiding the identified losses among animals.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108468
Appears in Collections:2020 m. (GMF bak.)

Files in This Item:
almira_iskakova_bd.pdf1.11 MBAdobe PDF   Until 2025-06-18View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

53
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

21
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.