Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108417
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Grigaravičius, Mantas
Supervisor: Vagusevičienė, Ilona
Title: Sėklos normos įtaka žieminių kviečių veislės 'Skagen' vystymuisi ir produktyvumui
Other Title: Influence of seed rate on development and productivity of winter wheat variety 'Skagen'
Extent: 28 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Žieminiai kviečiai;Winter wheat;Sėklos norma;Seed rate;Pasėlio tankumas;Crop density;Produktyvumas;Productivity
Abstract: Vieno veiksnio lauko eksperimentas buvo atliktas 2018–2019 m. VDU Žemės ūkio akademijos Bandymų stotyje. Bandymų stotis yra įsikūrusi Noreikiškių kaime, Kauno rajone. Tyrimo tikslas buvo – ištirti sėklos normos įtaką žieminių kviečių vystymuisi ir produktyvumui. Tyrimo uždaviniai buvo:1. palyginti skirtinga sėklos norma pasėtų žieminių kviečių vystymąsi;2. nustatyti sėklos normos įtaką žieminių kviečių produktyvumui. Tyrimui buvo pasirinkta daniška žieminių kviečių veislė 'Skagen'. Tyrimo metu skirtingais augimo tarpsniais buvo nustatytas žieminių kviečių pasėlių tankumas, kviečių derlingumas ir grūdų hektolitro masė. Eksperimento rezultatai parodė, žieminių kviečių krūmijimosi tarpsniu (BBCH 28–29) daugiausiai stiebų (1296 vnt. m-2) nustatyta pasėlyje, suformuotame pasėjus 5 mln. ha-1 sėklos norma, tačiau pieninės brandos pradžioje (BBCH 70–71) šiame pasėlyje nustatyta daugiau redukavusių stiebų nei retesniuose pasėliuose. Vegetacijos eigoje mažiau redukavusių stiebų ir optimalus pasėlio tankumas užfiksuotas pasėlyje, pasėjus 3 mln. ha-1 sėklos normą.Esmingai didžiausias veislės 'Skagen' žieminių kviečių derlingumas (7,19 t ha-1) nustatytas laukeliuose, pasėjus 3 mln. ha-1 sėklos normą, lyginant su laukelių derlingumu, kuriuose pasėlis suformuotas panaudojus 2 mln. ha-1 sėklos (6,84 t ha-1) ir 4 mln. ha-1 sėklos (6,95 t ha-1) normas.
A one-factor field experiment was conducted in 2018–2019 at Vytautas Magnus University Agricultural Academy Test Station. The test station is located in Noreikiškės village, Kaunas district. The aim of the study was to investigate the influence of seed rate on the development and productivity of winter wheat. The objectives of the study were: 1. the development of winter wheat sown at a relatively different seed rate; 2. to determine the influence of seed rate on winter wheat productivity. The Danish winter wheat variety ‘Skagen’ was selected for the study. During the study, winter wheat crop density, wheat yield and grain hectolitre mass were determined at different growth stages. The results of the experiment showed that during the bushing stage of winter wheat (BBCH 28–29) most of the stems (1296 units m-2) were found in the crop formed after sowing 5 mln. ha-1 seed rate, but at the beginning of milk maturity (BBCH 70–71) more reduced stems were found in this crop than in rarer crops. In the course of vegetation, less reduced stems and the optimal crop density were recorded in the crop after sowing 3 mln. ha-1 seed rate. Significantly, the highest yield of winter wheat of the variety 'Skagen' (7,19 t ha-1) was found in the fields after sowing 3 mln. ha-1 seed rate compared to the yield of fields where the crop was formed using 2 mln. ha-1 seeds (6,84 t ha-1) and 4 mln. ha-1 seed (6,95 t ha-1) rates.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108417
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA AF bak.)

Files in This Item:
mantas_grigaravicius_bd.pdf505.59 kBAdobe PDF   Until 2025-06-22View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

120
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

29
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.