Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108406
Type of publication: master thesis
Field of Science: Biologija / Biology (N010)
Author(s): Skiudulaitė, Kristina
Supervisor: Bratčikov, Maksim
Title: Acinetobacter baumannii karbapenemų VIM genų ir atsparumo kolistinui MCR-1, MCR-6, MCR-7, MCR-8, MCR-9 genų paplitimo įvertinimas taikant tikro laiko PGR
Other Title: Evaluation of the prevalence of Acinetobacter baumannii carbapenem VIM genes and colistin resistance of MCR-1, MCR-6, MCR-7, MCR-8, MCR-9 genes by real-time PCR
Extent: 42 p.
Date: 23-Jun-2020
Keywords: Acinetobacter baumannii;Acinetobacter baumannii;Atsparumas;Resistence;Kolistinas;Colistin;Karbapenemai;Carbapenemase
Abstract: Magistro darbo autorius: Kristina Skiudulaitė Magistro darbo pavadinimas: Acinetobacter baumannii karbapenemų VIM genų ir atsparumo kolistinui MCR-1, MCR-6, MCR-7, MCR-8, MCR-9 genų paplitimo įvertinimas taikant tikro laiko PGR. Magistro darbo vadovas: Dr. Maksim Bratčikov Puslapių skaičius:42 Lentelių skaičius: 3 Paveikslėlių skaičius: 13 Acinetobacter baumannii bakterijos, iš pradžių laikytos mažai patogeniškomis, pastaraisiais metais tapo vienu iš sunkiausiai gydomų patogenų, sukeliančiu hospitalines infekcijas visame pasaulyje. Spartus genomo prisitaikymas antimikrobinių medžiagų šalinimo bei skaidymo procesuose komplikuoja infekcijų gydymą, todėl vienas iš svarbiausių tikslų šiuolaikinėje medicinoje siekiant kovoti su A. baumannii sukeliamomis ligomis – bakterijų genomo tyrimas. Šiame darbe buvo tiriami 376 A. baumannii izoliatai, surinkti 2018-2019m. mikrobiologijos laboratorijoje. Tyrimams pritaikyti metodai: izoliatų atrankos remiantis EUCAST epidemiologinėmis slenkstinėmis vertėmis, kultūrų šviežinimas, kultūrų šaldymas, kultūrų auginimas, lizatų paruošimas, genų pradmenų parinkimas realaus laiko PGR analizei. Tyrimo metu buvo paruošti tinkami mėginiai, kurie padėjo identifikuoti atsparumo genus A. baumannii izoliatuose, nustatyti karbapenemazių VIM genų ir kolistino MCR-1, MCR-6, MCR-7, MCR-8, MCR-9 genų identifikavimui ir įvertinimui tinkami pradmenys.
Author of the master's thesis: Kristina Skiudulaitė Title of Master's Thesis: Evaluation of the prevalence of Acinetobacter baumannii carbapenems VIM genes and colistin resistance of MCR-1, MCR-6, MCR-7, MCR-8, MCR-9 genes by real-time PCR. Supervisor of the master's thesis: Dr. Maksim Bratčikov Number of pages: 42 Number of tables: 3 Number of pictures: 13 Originally considered low pathogenic, Acinetobacter baumannii in recent years has become one of the most difficult to treat pathogens causing nosocomial infections worldwide. Rapid adaptation of the genome in the processes of removal and degradation of antimicrobal treatment complicates the treatment of infections, so one of the most important goals in modern medicine to combat diseases caused by A. baumannii is the study of the bacterial genome. In this work, 376 A. baumannii isolates collected in 2018-2019 were investigated. in the microbiology laboratory. Methods applied to the research: selection of isolates based on EUCAST epidemiological thresholds, culture freshening, culture freezing, culture cultivation, lysate preparation, selection of gene primers for real-time PCR. Appropriate samples were prepared during the study to identify resistance genes in A. baumannii isolates, and primers suitable for identification and evaluation of carbapenemase VIM genes and colistin MCR-1, MCR-6, MCR-7, MCR-8, MCR-9 genes were determined.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108406
Appears in Collections:2020 m. (GMF mag.)

Files in This Item:
kristina_skiudulaite_md.pdf1.43 MBAdobe PDF   Until 2025-06-23View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

49
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

12
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.